Under 2016 har Länsstyrelsen fattat beslut om 48 nya naturreservat i Västerbotten. Dessutom har fyra befintliga reservat blivit större. Den sammanlagda arealen för de totalt 52 nya naturreservaten är 8126 hektar.

Fotograf/Källa: Anna Hallmén

– Vi är jätteglada över att kunna skydda de här områdena. Fler naturreservat innebär att många skogslevande arter får möjlighet att överleva på lång sikt. Samtidigt säkerställs tillgången på fin natur för den friluftsintresserade, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

Bara en gång tidigare har Länsstyrelsen beslutat om fler naturreservat under ett enskilt år, det var 1997 i samband med att 60 domänreservat ombildades till naturreservat.

Skälet till årets toppnotering är att Länsstyrelsen fått extra resurser för att slutföra reservatsprocessen för många färdiginlösta skogsområden. Det handlar framför allt om områden där staten bytt till sig skyddsvärd skog från skogsbolag, som i utbyte fått annan mark som är bättre lämpad för skogsbruk. Det har gjorts genom markbytesuppgörelsen ESAB.

Fler naturreservat under 2017

Regeringens satsning på skyddad natur fortsätter. 2017 får Länsstyrelsen Västerbotten resurser på ungefär samma nivå som under 2016.

Välkommen ut i naturen!

Som besökare har du stor frihet i ett naturreservat. Jakt, fiske, bärplockning, eldning, tältning och skoterkörning är som regel tillåtet. Organiserade friluftslivsaktiviteter och kommersiell turistverksamhet brukar också tillåtas i naturreservaten.

En liten del av Västerbottens skogar nedanför fjällen är formellt skyddade, omkring två procent. Naturreservat är ett sätt att bevara den finaste naturen med särskilt stort värde för djur, växter och människor. Läs mer om naturreservat.

Nio besöksvärda naturreservat som beslutats under året

Månsberget, Dorotea

Månsberget är känt för sin ovanligt rika flora och spännande kulturlämningar. Den största sevärdheten är kanske den gamla timmervältan – en brant gata där äldre tiders skogshuggare välte timmerstockar utför bergets sluttning. Ovanför vältan finns ett vindskydd med vacker utsikt över Ormsjön.

Lill-Skardberget och Stor-Skardberget, Lycksele

Ovanför de mäktiga stupen i Skardbergen har du en vidunderlig utsikt över omgivande skogslandskap. På vägen upp passerar du genom orörda skogar med många knotiga gamla tallar.

Hedkammen, Skellefteå

Ljusa, öppna sandtallhedar, rullstensåsar och forntida gravfält är vad som möter den som besöker Hedkammens naturreservat. Om du kommer hit på hösten kan du även få stöta på den eftertraktade goliatmusseronen.

Långbergskullarna, Umeå

Upplev stora klapperstensfält, grottor och orörd natur i Långbergskullarnas naturreservat. Från Sör-Långbergskullens topp ges en fin utsikt över omgivningarna, klara dagar kan du se ända ut till kusten. Vindskyddet vid Aldertjärnen är en mysig plats för en fikapaus.

Orrböle, Vännäs

Två av Sveriges mest spektakulära orkidéer finns i Orrböle. Den söta lilla nornan blommar i maj tillsammans med mängder av blåsippor, medan den uppseendeväckande guckuskon brukar dyka upp lagom till midsommar.

Kammens utökning, Vindeln

Den mäktiga rullstensåsen i Kammens naturreservat är redan ett omtyckt besöksmål. Nu har reservatet blivit dubbelt så stort! Vandra eller cykla en bit på Isälvsleden och upplev de tydliga spåren efter vår senaste istid.

Hälltjärnberget, Vindeln

Ta en tur genom skogen där vackert skulpterade kolnade stubbar vittnar om en brand för länge sedan. Se lappranunkelns gula blommor vid de röda järnockrakällorna innan du slår dig ner för att fika på berghällen vid Hälltjärnen.

Stor-Holmsjön, Bjurholm

Stor-Holmsjöns naturreservat är ett naturskönt område med uddar och öar i sjön Stor-Holmsjön. Som besökare kan man välja mellan att vandra i områdets fina tallnaturskogar eller glida fram mellan öarna i Stor-Holmsjön med kajak eller kanot.

Pressbilder:

Se bifogade filer. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten.

För mer information, kontakta:

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Ulf Bergelin
Biträdande enhetschef
010-225 44 67
ulf.bergelin@lansstyrelsen.se

Anna Hallmén
Handläggare
010-225 44 56
anna.hallmen@lansstyrelsen.se


Presskontakter

Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

   070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

   072-223 15 04

Linnéa Ivarsson

Kommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

   0722-36 22 41