I år är det 20 år sedan beslut togs att Södra Älvsborgs 10 kommuner tillsammans med hälso- och sjukvård, socialtjänst, polis, åklagarkammare och kriminalvård ska samverka i arbetet mot våld i nära relationer. Som en specialistverksamhet att hänvisa våldsutsatta, våldsutövare och barn till, bildades Utväg Södra Älvsborg.

- Utväg arbetar med problematiken våld i nära relation och erbjuder stöd till våldsutsatta, våldsutövare samt barn och ungdomar som upplevt våld i sin familj, säger Kerstin Nettelblad, verksamhetschef.

Den etablerade verksamheten Utväg är välkänd och det räcker med ett telefonsamtal för att skapa kontakt för en hjälpsökande eller för att erhålla konsultativt stöd som professionell.  

Fångar upp för heltäckande stöd

Syftet med samarbetet är att tillsammans utgöra ett heltäckande stödnätverk där myndigheterna krokar arm och vet vilken del de själva ansvarar för och hur de kan hänvisa vidare och därmed förhindra att personer som upplevt våld inte hamnar mellan stolarna.

- Den myndighetssamverkan vi ser idag i Södra Älvsborg, som under 20 år har byggts upp och utvecklats över tid, har betytt oerhört mycket för möjligheten att fånga upp och erbjuda ett så heltäckande stöd som möjligt för den hjälpsökande, menar Kerstin Nettelblad.

Utväg möter varje år omkring 250 klienter i enskilda samtal och i gruppbehandling, varav 2/3 är våldsutsatta vuxna och övriga klienter är personer som utövat våld i en nära relation eller som är barn som upplevt våld.

Firar med jubileumskonferens

Den 20-åriga samverkan i arbetet mot våld i nära relationer uppmärksammas med en jubileumskonferens den 21 oktober. Konferensen äger rum på Pulsen i Borås och vänder sig till personer som arbetar inom någon av Utvägs samverkande myndigheter och frivilligorganisationer som arbetar med relationsvåld.

Under förmiddagen ges korta föreläsningar från de samverkande verksamheterna. Inbjuden gästföreläsare under eftermiddagen är Per Isdal, psykolog och grundare till ATV (alternativ till våld) i Norge.

- Per har varit en viktig person för Utväg under många år och kommer bland annat reflektera över arbetet med våld i nära relationer ur ett historiskt perspektiv samt med spaning mot framtiden, berättar Kerstin Nettelblad.
 

Kontaktperson:
Kerstin Nettelblad, verksamhetschef Utväg Södra Älvsborg
Mobil: 070-848 72 05
E-post: kerstin.nettelblad@vgregion.se

Länkar:
Utväg Södra Älvsborg
Jubileumskonferens 21 oktober – 20 år av samverkan i arbetet mot våld i nära relationer

Om Utväg
Utväg är ett myndighetssamverkande kompetenscenter mot våld i nära relation. Samverkande myndigheter är Hälso- och sjukvården, Socialtjänsten, Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten. Berörda kommuner är Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.

Utväg har ett förebyggande perspektiv och arbetar för att myndighetsgemensamt medvetandegöra och öka kunskapen samt sprida information om våld i nära relation generellt i samhället och specifikt inom de samverkande myndigheterna.

Utvägs övergripande mål är att minska våld i nära relation i Södra Älvsborg samt att förbättra skyddet och omhändertagandet av de barn och vuxna som ändå drabbas. Utvägs målgrupp är de kvinnor och män som utsätts för våld eller hot om våld av någon som hon/han har eller har haft en parrelation med, de barn som finns i dessa familjer samt de som utövar våldet. Målen ska uppnås dels genom att varje deltagande myndighet ökar sin kunskap och förbättrar arbetet inom sitt ansvarsområde, och genom att Utväg utvecklar och erbjuder stöd- och/eller behandlingsverksamhet som riktar sig till barn, kvinnor och män, kallad Utvägs kärnverksamhet.

Om Regionhälsan
Regionhälsan arbetar med regiongemensamma vårdverksamheter, hälsofrämjande nära vård, vårdgivarstöd och med forskning, utbildning och kunskapsstöd.
Regionhälsan bildades den 1 januari 2019 och har idag cirka 1900 medarbetare på fler än 150 platser i Västra Götaland.

Ett urval av Regionhälsans verksamheter:
Barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, gynekologiska mottagningar, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, sjukvårdsrådgivning 1177, forskning- och utveckling, kunskapscentrum, smittskydd VGR, Sjukhusapoteket VGR, Sjukvårdens Larmcentral VGR.

Välkommen att besöka Regionhälsans webbsida och pressrum

Relaterade bilder

Presskontakter

Monica Bengtson

Kommunikatör

monica.bengtson@vgregion.se

   072-201 81 12