Alla medarbetare i Västra Götalandsregionen får 1500 kronor extra som tack för fantastiska insatser under pandemin.

I dag beslutade regionstyrelsen att alla medarbetare i Västra Götalandsregionen (VGR) ska få en extra ersättning på 1500 kronor före skatt som tack för en fantastisk insats under pandemin.    

Inom hela VGR gör medarbetarna stora insatser för att invånarna ska få bästa möjliga samhällsservice under de speciella omständigheter som pandemin innebär.

– Från regionstyrelsen vill vi framföra ett tack till alla medarbetare för det engagemang de visat under pandemin genom en julbonus till samtliga anställda i Västra Götalandsregionen, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

– Efter ännu ett år med pandemin så känns det viktigt att uppmärksamma alla våra anställda och tacka för ett fantastiskt arbete med hopp om en god jul och ett gott nytt år, säger Helén Eliasson (S), regionstyrelsens vice ordförande.   

I början av året

De som är anställda i VGR:s förvaltningar och bolag i december 2021 kan därför räkna med en bonus på 1500 kronor i lönekuvertet i januari nästa år. Medarbetare som är timanställda och har tjänstgjort i december får bonusen med februarilönen. Den totala kostnaden för engångsbeloppet på 1500 kronor före skatt bedöms till 125 miljoner kronor.

– Alla våra medarbetare har visat prov på fantastisk flexibilitet, nytänkande och omsorg om invånare och patienter, men också om varandra, under detta prövande år, kommenterar regiondirektör Ann-Sofi Lodin. Västra Götalandsregionen betalade ut motsvarande ersättning till alla medarbetare även förra året inför jul samt 1500 i våras. 

 

Kontakt:

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), 0730-98 48 00
Regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson (S), 0761-41 02 69
Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
Västra Götalandsregionens presstjänst: 010-441 41 99

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar
Regionstyrelsen ledamöter
Partierna i Västra Götalandsregionen

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99