Gensvaret på RJ:s kommunikationsprojekt var stort. Över 100 projekt skickades in. Nu har 11 forskargrupper tilldelats medel. Alltifrån appar till utställningar och andra former av visualiseringar får pengar.

Gensvaret på RJ:s kommunikationsprojekt var stort. Över 100 projekt skickades in. Nu har 11 forskargrupper tilldelats medel. Alltifrån appar till utställningar och andra former av visualiseringar får pengar.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beslutat att bevilja 11 projekt medel i sin första utlysning av kommunikationsprojekt.Över 100 ansökningar inkom och det var ett söktryck som vida överträffade förväntningarna.

- Det stora intresset visar hur viktiga den här typen av satsningar är, inte minst visar det att forskare har många idéer om hur de kan nå ut och sprida forskningsresultat och samverka med det omgivande samhället. Men det saknas resurser för att ägna sig åt samverkan i bred bemärkelse, säger Jenny Björkman, som varit ansvarig utlysningen.

Ansökningarna har kommit från såväl stora som små lärosäten, liksom från journalister och organisationer som arbetar nära forskare och högskolesektorn. Både seniorer och forskare i början av sin karriär har sökt. Det finns därtill en stor variation på vad forskarna vill göra.

- Vi är mycket glada över bredden i de ansökningar som kommit in, både vad det gäller ämnen och sätten att  samverka och kommunicera på, säger Jenny Björkman. Tyvärr har vi inte kunnat ge medel till alla goda idéer som vi fått in.

Detta är den första av tre utlysningar av kommunikationsprojekt. Kommunikationsprojekt kommer att utlysas igen under 2017 och 2018.

De 11 projekt som fick medel i 2016 års utlysning är:

Jenny Bergenmar Minnen av Selma Lagerlöf,  450 000 kr, Göteborgs universitet

Thomas Brobjer Atlas över värden, moral och värdeförändringar, 400 000kr, Uppsala universitet

Önver Cetrez, Gilgamesh Flyktingminoriteters traumatiska erfarenheter som hamnat i skuggan, 490 000 kr, Uppsala universitet

Henrik Ekengren Oscarsson Visualiseringar av stabilitet och förändring i politiskt beteende 1956-2014, 480 000 kr, Göteborgs universitet

Jonas Ingvarsson Drottningens Juvelsmycke, en digital plattform, 400 000 kr, Skövde högskola

Mats Jönsson Göteborgskulturer på stan 1621-2021 (GPS 400). Ett kommunikationsprojekt mellan Göteborgs universitet, ABM-sektor och kommun, 350 000 kr, Göteborgs universitet

Sara Kjellberg Forskarnas galleri – att uppleva forskning som deltagande forskningskommunikation i biblioteksrummet, 400 000 kr, Malmö universitetsbibliotek

Annika Larsson Viking Couture: Publik arena för forskning, dialog och kommunikation, 450 000 kr, Uppsala universitet

Rebecka Lennartsson Nya Slussen. Dialog och reflekterande kring samhällsplaneringens demokratiska utmaningar, 400 000 kr, Stockholms stads museum

Maria Törnqvist Sociologi för scen: Närhet och intimitet i världens ensammaste land, 450 000 kr, Institutet för framtidsstudier

Helena Victor Sandby borg – en virtuell koppling. Samhällsrelevant dialog genom kulturarvet med Virtual Reality, 400 000 kr, Kalmar läns museum

Läs mer om de beviljade projekten på rj.se

Presskontakter

Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435