Senaste nyheterna

Läs det senaste först av alla

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Migra­tions­verket på plats under Alme­dals­veckan

Migrationsverket finns på plats under årets Almedalsvecka. Generaldirektör Mikael Ribbenvik, biträdande rättschef, Anna Lindblad och experten Eva Norstedt deltar i ett flertal seminarier och företräder myndigheten.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

AMF Fastigheter stärker innehavet i Marievik med förvärv av kontorsfastigheten Marievik 28

AMF Fastigheter har förvärvat fastigheten Marievik 28 på Liljeholmskajen i Stockholm. Med förvärvet stärker AMF Fastigheter sin förankring i Marievik som under de närmaste åren kommer att genomgå en omfattande upprustning och utveckling.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Blekinge på god väg att uppnå solenergimål

Blekinges regionala solenergimål för 2030 har chans att uppnås redan inom några år, enligt Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Blekinge.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

MUCF i Almedalen: Hat och hot tystar civilsamhället

Hat och hot mot civilsamhället är det inledande temat på Civilsamhällesarenan den 5 juli i Almedalen. Ärkebiskop Antje Jackelén, MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg, LSU:s ordförande Noura Berrouba och Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff samtalar om hoten mot det offentliga och demokratiska samtalet.

Ingen titel

Pressmeddelande

Klassisk tv tablå

När det gäller direktsändningar av viktiga evenemang som till exempel fotbolls-VM eller ett sommar-OS är det helt oslagbart med en klassisk tv tablå, i alla fall om man vill följa evenemanget och inte missa något. Vissa saker ses helt enkelt bäst live. Detsamma kan även sägas om folkkära tv-program som ses av många och som man gärna vill se när de sänds. Här kommer vi osökt att tänka på Allsång på Skansen eller motsvarigheten på TV4, Lotta på Liseberg.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Ulf Liljankoski lämnar C och kandiderar för MED i Åstorp, Skåne

Ulf Liljankoski kandiderar för Medborgerlig Samling i Åstorps kommun. Han lämnade nyligen Centerpartiet, där han varit ordförande för C i Åstorp samt tredjenamn på deras lista till kommunvalet. Nu vill Ulf Liljankoski bedriva liberal politik och satsa på att flytta besluten närmre medborgarna, förbättra stadsplaneringen och arbeta för mer ansvarsfull förvaltning av skattemedel i Åstorp - frågor som sedan länge är centrala för Medborgerlig Samling.

Ingen titel

Pressmeddelande

Tydligare ramar behövs för riktade statsbidrag inom vård och omsorg

Riktade statsbidrag inom vård och omsorg har vissa fördelar, men det finns flera brister i hur de används. Regeringen bör bättre förbereda, genomföra och följa upp de riktade statsbidragen, och även utgå från tydligare principer för när och hur de ska användas. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som publiceras i dag.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

S dominerar i medierna i avgörande frågor

Regeringsbärande Socialdemokraterna dominerar när det gäller mediernas bevakning i flera av de tyngsta politiska frågorna. Partiet dominerar dessutom i partiets egna prioriterade frågor. Det visar en analys från NewsMachine.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Alternativ undersökningsmetod ger säkrare gallstensoperationer

Sedan metoden började att användas på Frölunda specialistsjukhus 2009 har inte en enda patient fått operationsrelaterade gallgångsskador.

Ingen titel

Pressmeddelande

Från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 30 juni

Vid nämndens sammanträde presenterades en rapport om förutsättningarna för att starta Mini- Maria-mottagningar i Skaraborg. Nämnden fick också en lägesrapport om de kvälls- och helgöppna mottagningarna i Falköping och Mariestad.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Stockholms miljözon blir strängare

Från och med 1 juli skärps miljözonen på Hornsgatan i Stockholm. Var tredje dieselfordon som idag trafikerar gatan förbjuds. Daniel Helldén (MP) vill dock gå längre.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Ungdomspolitik och utanförskap i fokus i Almedalen

Riktade fritidsaktiviteter till barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap ger stora samhällsvinster. Det visar rapporten Utanförskap och unga som presenteras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, under årets Almedalsvecka.

Ingen titel

Pressmeddelande

Kommu­nerna tar över ansvaret för boende åt skydds­be­hö­vande från Ukraina

Den 1 juli börjar den nya lag att gälla som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Syftet är att skapa en jämnare fördelning av boendeplatser över landet. – Det här skapar bättre förutsättningar att ta emot de som fått skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Kommunerna delar på ansvaret och får bättre möjligheter att planera mottagandet. Det är första gången EUs massflyktsdirektiv tillämpas och nu har vi ett system på plats för att omhänderta det, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket.

Ingen titel

Pressmeddelande

Funktionsrättsrörelsen begär att Riksrevisionen granskar reformeringen av Arbetsförmedlingen

Reformeringen av Arbetsförmedlingen inleddes utan någon djupgående konsekvensanalys. För många - inte minst för unga - med funktionsnedsättning har de pågående förändringarna inneburit en katastrof. ”De senare årens utveckling av Arbetsförmedlingen har helt gått på tvärs med vad forskningen säger om stöd till vår målgrupp. Nu behöver en oberoende myndighet granska förändringarna utifrån situationen för arbetssökande med funktionsnedsättning”, kommenterar Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige.

Ingen titel

Pressmeddelande

Västerhavsveckan 6-14 augusti 2022 – en temavecka för havsmiljön

Nu är det snart dags för Västerhavsveckan, i år den 6 - 14 augusti med festlig invigning i Fjällbacka, där bland annat tidigare miljöminister Isabella Lövin medverkar.

Ingen titel

Pressmeddelande

Löneökningstakten tilltar, men reallönerna faller

Genomsnittslönen ökade med 2,5 procent i april jämfört med april förra året. Samtidigt minskade reallönerna med 3,9 procent.

Ingen titel

Pressmeddelande

Koldioxidbudget 2022: Utsläpp måste minska snabbare för att minska klimatpåverkan

Koldioxidbudgeten visar att vi måste minska utsläppen i en större takt än vad som tidigare gjorts, och med hjälp av stora utsläppsminskande åtgärder i direkt närtid.

Ingen titel

Pressmeddelande

Medborgerlig Samling med prominenta gäster i Almedalen

Stapeln “övriga partier” har rört sig rejält i opinionsundersökningarna det senaste året. Medborgerlig Samling (MED) är ett parti som återkommande nämns av respondenterna. MED kommer vara på plats i Almedalen och dagligen direktsända panelsamtal från en TV-studio med MEDs egna kandidater och med de kända opinionsbildarna och debattörerna Henrik Jönsson, Per Brinkemo, Alexander Bard, Göran Adamson och David Eberhard med flera.

Ingen titel

Pressmeddelande

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 29 juni

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) beslutade vid sitt sammanträde på onsdagen bland annat om att inrätta ett regionalt donationscentrum och en fortsatt finansiering av SRHR-bussen under 2023.

Ingen titel

Pressmeddelande

NGK SPARK PLUG to undergo name change.

Following the 122nd Ordinary General Meeting of the Shareholders on 24 June 2022, NGK SPARK PLUG announces major news with its decision to change its English language company name to ‘Niterra’. World-renowned as an ignition, sensor and technical ceramics specialist, the Group rebrand reflects the journey which the company is currently on and will come into effect at the beginning of the company’s next fiscal year on 01 April 2023.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

SR-journalist som hindrar kritik mot polisen i intervju själv knuten till polismyndigheten

Nyligen sände P1 Studio Ett ett inslag där de bjudit in den oberoende journalisten Joakim Lamotte för att diskutera under rubriken ”Hat och hot i offentligheten”. Intervjuade gjorde Hélène Benno och Helena Blomquist. Nu visar det sig att Helena Blomquist är knuten till polismyndigheten.

Ingen titel

Pressmeddelande

Ny rapport: Inga tydliga fördelar eller risker för mamma och barn med samma barnmorsketeam

Att den gravida får vård av samma barnmorska eller barnmorsketeam genom graviditet, förlossning och eftervård är en vårdform som prövats på olika ställen i Sverige och i världen. Enligt en ny rapport om evidensläget för vårdformen förbättrar den inte det medicinska resultatet för mor och barn.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Södertälje kanal och sluss stänger för båttrafik 8-10 juli

Den 8-10 juli kommer Södertälje kanal och sluss stängas för all båt- och fartygstrafik genom en avlysning. Detta för att Telge Nät så säkert och effektivt som möjligt ska kunna byta ut VA-ledningar som korsar Södertälje kanal.

Ingen titel

Pressmeddelande

Hushållen ser ingen ljusning det närmaste året

Barometerindikatorn föll i juni med 4,4 enheter, från 110,3 i maj till 105,9. Samtliga sektorer förutom bygg- och anläggningsverksamhet bidrog till nedgången. Mest sjönk hushållens konfidensindikator som backade med ytterligare 5,8 enheter och nu är nere på historiskt låga 65,5.

Ingen titel

Pressmeddelande

Consumers see no improvement in the next year

The Economic Tendency Indicator fell 4.4 points from 110.3 in May to 105.9 in June. All sectors other than construction contributed to the decline. The consumer indicator fell furthest, dropping another 5.8 points to a record-low 65.5.

Ingen titel

Pressmeddelande

Eskilstuna kommun polisanmäler två bidragsbrott under juni månad

Under juni månad gör Eskilstuna kommun två polisanmälningar för bidragsbrott. Det är kommunens grupp mot felaktiga utbetalningar som utrett ärendena och som kommit fram till att personerna fått för mycket i försörjningsstöd.

Ingen titel

Pressmeddelande

Fortsatt brist på bostäder trots ökad takt i bostadsbyggandet under 2021

Fler bostäder behövs och nu syns ett viktigt trendbrott. Under 2021 påbörjades över 2 700 lägenheter, 1 500 fler än under 2020 och 1 000 fler än de tidigare toppnoteringarna under åren 2015 och 2017.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Stora skillnader i regionernas allergivård

Allergiker som bor i Skåne har mycket större chans att få rätt diagnos och en bra behandling än de som bor i Örebro. Astma och Allergiförbundets kartläggning av svensk allergivård visar att skillnaderna mellan olika regioner är obefogat stora. Avsaknaden av nationella riktlinjer och bristen på kunskap och utbildade allergiläkare gör allergivården ojämlik.

Ingen titel

Pressmeddelande

Den bortre tidsgränsen påverkade inte inkomst och sjukskrivning

De långtidssjukskrivnas ekonomiska situation och fortsatta användning av sjukförsäkringen påverkades inte av den bortre tidsgränsen. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en rapport som publiceras i dag.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Ny rapport: Över 80 miljoner till EU-projekt med kulturanknytning 2021

Myndigheten för kulturanalys publicerar idag en rapport som redovisar kulturprojekt inom EU:s struktur- och investeringsfonder 2021. 157 projekt med svensk partner bedöms ha kulturanknytning och de fick över 80 miljoner kronor i EU-medel. Det motsvarar 2,6 procent av de totala beviljade EU-medlen som var strax över 3 miljarder kronor.