Geoenergi - Borrhålslager

Publicerad
Beskrivning Borrhålslagrets tätt sittande borrhål skapar förutsättningar för aktiv säsongslagring av kyla och värme. Under vintern tas värmen ur berget som då kyls ned några grader. Det nedkylda berget kan sedan användas som källa under sommarhalvåret för produktion av komfortkyla. Används normalt för större fastigheter och industrier. Några bra exempel är IKEA i Karlstad, Uppsala och Helsingborg.
Fotograf / Källa Geotec
Licens Creative Commons erkännande
Storlek 4.54MB
Format JPEG bild
Upplösning 2400 x 1747 Pixlar
Ämnen
Taggar