Turistrådet Västsverige och Alingsås lasarett blev VGR:s miljöstipendiater 2022

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Att driva på och inspirera sina medlemsföretag för mer miljö- och hållbarhet i besöksnäringen och att målmedvetet byta bort engångsinstrument till flergångs i färdiga operationskit, det ledde till Västra Götalandsregionens (VGR) årliga interna miljöstipendium och vardera 25 000 kronor för Turistrådet Västsverige och IVA-avdelningen på Alingsås lasarett.

Västra Götalandsregionens första officiella klimatbokslut

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Nu har Västra Götalandsregionen (VGR) tagit fram sitt första klimatbokslut för sina koldioxidutsläpp, som 2021 från hela organisationen uppgick till nästan 235 000 ton. VGR:s totala direkta utsläpp beräknas ha minskat med 12 % jämfört med 2020, även om det delvis kan förklaras som en effekt av pandemiläget.

Projektstöd för att få fler att fullfölja sina studier och minska ofrivillig ensamhet

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter medel för olika hälsofrämjande och förebyggande insatser. Nämnden ökar nu möjligheten för det civila samhället att söka medel för aktiviteter som ger invånare ökad rörelse och social gemenskap.

Mobilt team inom barn- och ungdomspsykiatri i vårdöverenskommelsen med Södra Älvsborgs sjukhus

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Vårdöverenskommelsen för åren 2022-2023 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) innebär utökade uppdrag där det bland annat ingår ett mobilt team som ska göra hembesök hos barn och unga som har akuta eller tillfälligt ökade behov av psykiatriska insatser.

Globalt elmotorföretag etableras i Åmål – stärker Västsveriges internationella konkurrenskraft inom elektrifiering

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

På tisdagen tillkännagav Dana Incorporated, en världsledande leverantör av drivlinor och elsystem för mobilitetssektorn, en investering på drygt 440 miljoner svenska kronor för att bygga världens första storskaliga elmotorfabrik för tunga fordon - i Åmål i Västra Götaland. Tillverkningen väntas komma igång fjärde kvartalet 2022 och kommer initialt att vara fokuserad på elmotorer. Den nya anläggningen väntas skapa 80 nya direkta jobb i Åmåls kommun. Investeringen blir strategiskt viktig för det västsvenska fordonsklustret.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om vårdöverenskommelser

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

​Under sitt sammanträde 14 oktober beslutade västra hälso- och sjukvårdsnämnden om vårdöverenskommelser för åren 2022-2023 med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sjukhusen i väster.

Eva Hild får Västra Götalandsregionens kulturpris 2021

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens kulturpris 2021 tilldelas skulptören och konstnären Eva Hild.

Production for future stimulerar ungas intresse av teknik och industri

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Industriell verksamhet handlar om många delar, med olika slags typer av arbete och med stor variation. Dagens industri och framtidens tillverkning blir också mer och mer intresserad av att ha en flexibel produktion. Det ställer krav på fabriker att snabbt kunna ställa om till nya produktvarianter för att vara konkurrenskraftig. Projektet Production for future är med och visar hur i en ny minifabrik på Lindholmen.

Dyrt att inte satsa på järnväg i Västsverige

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Trafikverkets uppdrag att lägga fram förslag för hur nya stambanor Göteborg-Stockholm och Stockholm-Malmö ska byggas för en kostnadsram på 205 miljarder kronor går nu in i ett slutskede. Tidigare har tre förslag (R1-3) presenterats för hur en utbyggnad ska se ut. I november kom ett fjärde kompletterande förslag, RU4, samt ändringar i RU1. Västra Götalandsregionen och de västsvenska kommunerna längs sträckan har nu skickat in kompletterande synpunkter till Trafikverket.

Västra Götalandsregionen hjälper den västsvenska besöksnäringen att kompetensutveckla och behålla anställda

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Som ett sätt att hjälpa den västsvenska besöksnäringen genom pandemin startar Turistrådet Västsverige den 19 januari en nio veckor webbaserad deltidsutbildning där deltagarna får 70% av lönekostnaderna finansierade under utbildningstiden. Utbildningen ska bidra till att företagen utvecklas och förbereda dem för tiden efter pandemin.