Afrikanska fågelsalen 2021

Bilder VGR Kulturutveckling

Ta klivet rakt in i 1800-talets idévärld. Bild från Afrikanska fågelsalen på Vänersborgs museum.