Kretslopp Sydost flaggar för Ukraina

Pressmeddelanden Kretslopp Sydost

Det var en dimmig morgon, men budskapet har aldrig varit klarare. Såhär såg det ut i morse när Kretslopp Sydost rullade ut på vägarna för att samla in avfallet. Vi flaggar för fred i Ukraina, men flaggningen är också ett sätt att stå upp för mänskliga rättigheter och demokratiska värden.

Med anledning av stormen Malik

Pressmeddelanden Kretslopp Sydost

Stormen har medfört nedblåsta träd och hinder på vägarna som kan försvåra framkomligheten för våra chaufförer och därmed tömning av sopkärl. Vänligen ställ ut ditt kärl som vanligt och låt det stå kvar vid eventuell försening.

Kommunerna tar över ansvaret för returpapper

Pressmeddelanden Kretslopp Sydost

I december 2020 beslutade regeringen pga. tidningsbranschens ekonomiska kris att frångå producentansvaret och principen i miljöbalken om att ”förorenaren betalar” (Polluter Pays Principle, PPP) och i stället lägga över insamlingsansvaret för returpapper på kommunerna.

Påminnelse om att skotta framför ditt sopkärl

Pressmeddelanden Kretslopp Sydost

Det väntas stora snömängder de kommande dagarna och kan därmed försvåra framkomligheten för våra chaufförer.

Påminnelse om att skotta framför ditt sopkärl

Pressmeddelanden Kretslopp Sydost

Det väntas stora snömängder de kommande dagarna och kan därmed försvåra framkomligheten för våra chaufförer.

Nytt skyltsystem på Kretslopp Sydost med nordisk standard

Pressmeddelanden Kretslopp Sydost

Nu inför Kretslopp Sydost ett nytt skyltsystem med nordisk standard för avfallssortering på samtliga återvinningscentraler i sina medlemskommuner. De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Skyltsystemet är framtaget av Avfall Sverige och målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. I förlängningen är målet att hela Norden ska använda samma system, med samma symboler.

Kretslopp Sydost startar projekt med Yaskawa Nordic i syfte att utreda robotutsortering av förpackningar

Pressmeddelanden Kretslopp Sydost

I och med framtidens ökade krav på fastighetsnära insamling av förpackningar vill Kretslopp Sydost ligga i framkant och redan nu undersöka den tillgängliga robotteknik som finns ute på marknaden.

Tempen på höglandet efter sammanslagningen

Pressmeddelanden Kretslopp Sydost

Sedan 1 januari 2021 är kommunerna Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge en del av Kretslopp Sydost som numera är Sveriges nästa största kommunalförbund. Samhällsuppdraget går ut på att serva 188 000 invånare i totalt åtta kommuner med kvalitativ och miljöinriktad avfallshantering. Sammanslagningen består av dom tre nya höglandskommunerna och f.d. KSRR:s befintliga kommuner Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Fyra månader in i den nya organisationen är det dags att ta tempen på dom tre nya höglandskommunerna och höra hur övergången landat.

Tillfällig stängning av Läckeby ÅVC

Pressmeddelanden Kretslopp Sydost

Vi följer myndigheternas råd och vi sätter alltid våra besökare och vår personal först. I samband med nya restriktioner i Kalmar Län och den ökade smittspridning av Covid-19 som råder har vi identifierat att det finns smittspridningsrisker på återvinningscentralen i Läckeby. Utformningen av återvinningscentralen medför trånga utrymmen och en osäker arbetsmiljö för både personal och kunder utifrån rådande omständigheter.

Officiell invigning av Kretslopp Sydost

Pressmeddelanden Kretslopp Sydost

KSRR har nu bytt namn och bildat ett helt nytt kommunalförbund för avfallshantering under namnet Kretslopp Sydost tillsammans med höglandskommunerna Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge. Vi är nu Sveriges näst största kommunalförbund och kommer att serva över 185 000 invånare i åtta kommuner med kvalitativ och miljöinriktad avfallshantering.