Pressmeddelande: Nostalgi, eld och musik förgyller Ölandsbrofirandet!

Pressmeddelanden Ölands Turismorganisation

Den 30 september fyller Ölandsbron 50 år och det kommer att firas genom en rad aktiviteter både i Kalmar och på Öland. Före sommaren invigdes den välbesökta utställningen om Ölandsbron på Kalmar Slott och nu är det klart med en rad aktiviteter som kommer att äga rum vid det gemensamma firandet på hamnplan i Färjestaden den 30 september.

Offentlig sektor köper varor och tjänster från bolag inom branschen lokalvård/städning för närmare 5 miljarder kr varje år. Snittaffären ligger på ca 476 000 kr per leverantör och kund per år.

Pressmeddelanden PublicInsight

Bolag som sysslar med öppen lokalvård och liknande FM-tjänster uppgår till ca 900 i hela landet. Av dessa gör fler än 600 SME-bolag affärer med offentlig sektor varje år. Det visar en ny sammanställning från PublicInsight.

Offentlig sektor köper rörläggning för nästan 3,65 miljarder kr varje år. Snittaffären ligger på 493 302 kr per rörfirma och kund per år.

Pressmeddelanden PublicInsight

Bolag som sysslar med rörläggning uppgår till ca 6 500 i hela landet. Av dessa gör fler än 1 150 SME- bolag affärer med offentlig sektor varje år. Det visar en ny sammanställning från PublicInsight.

Offentlig sektor köper elinstallationer för nästan 6,2 miljarder kr varje år. Snittaffären ligger på 578 574 kr per elfirma och kund per år.

Pressmeddelanden PublicInsight

Bolag som sysslar med elinstallationer uppgår till ca 11 000 i hela landet. Av dessa gör fler än 1 700 SME-bolag affärer med offentlig sektor varje år. Det visar en ny sammanställning från PublicInsight.

Offentlig sektor köper reklam för nästan 1 miljard kr varje år. Snittaffären ligger på 228 294 kr per reklambyrå och kund per år.

Pressmeddelanden PublicInsight

SME-bolag som sysslar med reklam finns det drygt 8 000 av i hela landet. Av dessa gör fler 1 100 affärer med offentlig sektor varje år. Det visar en ny sammanställning från PublicInsight.

SaaS-bolag för enklare offentliga affärer sätter kurs mot Spotlight

Pressmeddelanden PublicInsight

Småföretagens genväg till ökad omsättning och bättre resultat i tuffa tider stavas OFFENTLIGA AFFÄRER! Mitt i alla ekonomiska svackor ökar intresset för att hitta fram till de offentliga affärerna. Några som insett detta är investerarna i PublicInsight som skjutit till ca 2 mkr till en värdering om ca 50 mkr mitt i sommaren när andra Techbolag brottas med att förklara avstannande tillväxt. Vägen fram till en notering för PublicInsight 2024 går via en pre-IPO under hösten 2022.

Offentlig sektor gör affärer med fler än 1800 Programutvecklingsbolag varje år. Snittaffären ligger på 643 591 kr per bolag och kund.

Pressmeddelanden PublicInsight

SME-bolag som utvecklar programvara eller liknande gör tusentals affärer med offentliga kunder. Det visar en ny sammanställning från PublicInsight.

Offentlig sektor gör affärer med fler än 2000 bilverkstäder varje år. Snittaffären ligger på 212 385 kr. per bolag och år.

Pressmeddelanden PublicInsight

SME-bolag som driver bilverkstäder eller liknande gör tusentals affärer med offentliga kunder. Det visar en ny sammanställning från PublicInsight.

Kronoberg kan bli plusenergilän 2050

Pressmeddelanden Energikontor Sydost

Tack vare den stora utbyggnaden av vindkraft i länet kan Kronoberg klara att nå målet att bli plusenergilän år 2050. Redan under 2023 kommer regionalt producerad el att vara i nästan samma nivå som den mängd el som används i länet. Skillnaden är dock stor mellan länets kommuner. Då elanvändningen förväntas öka kraftigt de närmsta decennierna behövs både mer elproduktion och ett elnät som kan möta efterfrågan. För att nå målet måste också all fossil energi fasas ut.

Offentlig sektor gör affärer med fler än 6000 organisationskonsulter varje år. Snittaffären ligger på 350 000 kr per bolag och år.

Pressmeddelanden PublicInsight

SME-bolag som jobbar med organisationsutveckling, rådgivning, coachning eller liknande gör miljontals affärer med offentliga kunder. Det visar en ny sammanställning från PublicInsight.