Sametinget inleder urfolkspråkåret 2019 med ett spännande språkseminarium

Pressmeddelanden Sametinget

Sametinget inleder Urfolksspråksåret 2019 med Språkcentrums språkseminarium ”Mijá giella”, som äger rum den 7 februari kl. 13-16 på Ájtte Ája under Jåhkåmåhke márnána /Jokkmokks marknad.

Sametinget håller plenum i Storforsen och firar 25-årsjubileum

Pressmeddelanden Sametinget

Sametingets ledamöter samlas till årets tredje och sista plenum i Storforsen, Vidsel den 12-16 november 2018. Samtidigt passar man på att fira att det är 25 år sedan Sametinget inrättades i Sverige. Plenum ska inte fatta beslut om några stora frågor under detta plenum. Däremot ska några kommande utredningar presenteras i seminarieform, bl a om skogssamerna, parlamentsbyggnaden och sametingsvalet.

Sametinget engagerar sig för ett starkt samiskt inflytande i förvaltningen av världsarvet Laponia

Pressmeddelanden Sametinget

Sametinget stödjer Mijá Ednam och samebyarna inom Laponiaområdet. Sametinget ska arbeta för att nuvarande förvaltning av Laponia ska finnas kvar, med ett starkt samiskt inflytande som inte ska försvagas om Jokkmokks kommun tvingar fram en ombildning av förvaltningen.

Sametinget deltar på 100-årsjubileum i Östersund

Pressmeddelanden Sametinget

5-9 februari 2018 kommer Sametinget att fira hundraårsjubileet av det första samiska landsmötet på svensk sida. Då samlas ledamöterna i Staare/Östersund. På måndag är det partiöverläggningar och seminarium. Onsdag till fredag pågår plenum på Hotell Gamla Teatern. Tisdagen den 6 februari är det Samernas nationaldag och kl. 17 äger en högtidlig invigning av Staare2018 rum utanför Rådhuset.

Språkinspiratörer, presentationsfilm och event den 19-21 januari i Kiruna

Pressmeddelanden Sametinget

#instagïeles referensgrupp bestående av sju språkinspiratörer har i dagarna börjat publicera sina första inlägg på sociala medier. Under helgen 19-21 januari kommer inspiratörerna att ha en träff i Giron/Kiruna. Då släpps även presentationsfilmen #instagiella: giellamovttideaddjit.

Sametinget överens med Regeringen att omförhandla renskötselkonventionen mellan Sverige och Norge

Pressmeddelanden Sametinget

I det dialogmöte mellan regeringen och Sametinget som genomfördes i Stockholm den 6 december uppnåddes samsyn av att förslaget till ny renskötselkonvention mellan Sverige och Norge som undertecknades av respektive stat 2010 inte kan ratificeras av Sverige.

Sju samebyar i Norrbotten oeniga med Länsstyrelsens bedömningar om antal järvar i länet

Pressmeddelanden Sametinget

Länsstyrelsens inventeringsrapport innehåller osäkra bedömningar av antalet järvar som ger stora negativa följder för hela rovdjurspolitiken, menar Sametingets rennäringsnämnds ordförande Marita Stinnerbom. Sju samebyar anser att inventeringsförhållandena inte varit tillräckligt bra i Norrbotten för att Länsstyrelsen ska kunna avgöra storleken på järvstammen.

Samiskt språkcentrum anordnar fortbildningsdag i Storuman om utbildningens roll i språklig revitalisering

Pressmeddelanden Sametinget

Den 30 oktober samlas ett 50-tal deltagare till en fortbildningsdag i Storuman för att diskutera samisk språkundervisning i skolan. Deltagarna får ta del av information om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, rättigheter och skyldigheter enligt skollagen, språkrevitalisering samt erfarenheter från Lycksele kommuns samiska undervisning.

Parlör anpassad för ungdomar ska öka användningen av samiska på socialamedier

Pressmeddelanden Sametinget

I samband med Sáminuorras förbundsmöte och ungdomskonferens i Lövånger 19-20 maj överlämnar Samiskt Språkcentrum Sámásparlör till Sáminuorra. Under fjolåret genomförde Samiskt språkcentrum språkkampanjen #Sámásmuinna2 #Sámástamujna2 #Sámásthmujna2 #Saemesthmunnjien.

Språkambassadörer till Jukkasjärvi och Sámi Márkan

Pressmeddelanden Sametinget

Samiskt språkcentrums språkkampanj #sámásmuinna finns nu till helgen 19-21 augusti på plats på Sámi márkan i Jukkasjärvi. Ambassadörerna språkpeppar ungdomar och andra intresserade att våga prata och använda samiska.