Vanligt att mensvärk begränsar tonårsflickors vardag

Pressmeddelanden Södersjukhuset AB

Nio av tio 16-åriga flickor i Stockholmsområdet som besvarade en enkät uppger att de hade mensvärk. 14 % av dem var till och med hemma från skolan varje månad på grund av smärtorna, visar en ny studie från Södersjukhuset.

Disputation om säker metod för att starta förlossning

Pressmeddelanden Södersjukhuset AB

Den 5 oktober disputerar Tove Wallström, förlossningsöverläkare och doktorand vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset (KI SÖS), inom kvinnosjukvård och förlossning. I sin avhandling Factors of importance for labor induction har hon undersökt metoder för att på medicinsk väg starta förlossning hos kvinnor med eller utan tidigare genomgånget kejsarsnitt. Resultatet av studien är att en oral lösning av preparatet Misoprostol är en säker, effektiv och kostnadseffektiv metod för igångsättning av vaginala förlossningar.

Förlossning som startar spontant – bäst för kvinnor som tidigare genomgått kejsarsnitt

Pressmeddelanden Södersjukhuset AB

En ny studie från Kvinnokliniken vid Södersjukhuset visar att risken för komplikationer vid förlossning minskar för kvinnor som tidigare genomgått kejsarsnitt om förlossningen startar spontant, jämfört med om den sätts igång medicinskt. Studien publiceras i tidskriften PLOS One.

Södersjukhuset sprider kunskap om könsstympning i FN:s kvinnokommission

Pressmeddelanden Södersjukhuset AB

Fredag 23 mars medverkar Amelmottagningen vid ett seminarium om kvinnlig könsstympning i anslutning till FN:s kvinnokommissions årliga sammankomst i New York.

Åtgärder för bättre omhändertagande på Södersjukhusets akutmottagning

Pressmeddelanden Södersjukhuset AB

Vid en tillsyn på akutmottagningen i mars 2017 påpekade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) brister i omvårdnaden av de patienter som vistades på akutmottagningen i väntan på en vårdplats. Nu redovisar Södersjukhuset till IVO vilka åtgärder som planeras och vilka åtgärder som har vidtagits under året.

Hjärtsjukvården på Södersjukhuset rankas i topp

Pressmeddelanden Södersjukhuset AB

Södersjukhuset fortsätter att ligga i topp bland landets sjukhus avseende vård av patienter med hjärtinfarkt, visar resultaten från kvalitetsregistret Swedeheart.

Allt fler unga flickor uppger att de utsatts för våldtäkt - medarbetare från Sös på DN Debatt idag

Pressmeddelanden Södersjukhuset AB

Läkare vid Ungdomsenheten vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset skriver idag på DN Debatt om att allt fler flickor och kvinnor söker sig till mottagningarna efter att ha blivit utsatta för sexuellt våld.

Södersjukhuset får ett helhetsansvar för cancerpatienter

Pressmeddelanden Södersjukhuset AB

Från och med 1 december ansvarar Södersjukhuset för hela vårdförloppet för de cancerpatienter som behandlas på sjukhuset. Det blir möjligt genom att Södersjukhusets canceruppdrag utökas med strålbehandling.

Barnkonventionens dag - 25 nya barnrättsombud examineras

Pressmeddelanden Södersjukhuset AB

Idag, måndag 20 november, firas Barnkonventionen (FN:s konvention för barnets rättigheter) över hela världen. På Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset examineras 25 nya barnrättsombud.

Spännande forskning, utveckling och innovation på Sös

Pressmeddelanden Södersjukhuset AB

Nästa vecka är det dags för Idé och kunskap på Södersjukhuset, en inspirationsvecka som täcker allt från forskning och utveckling, till utbildning och innovation som sker på Sös. Under veckan kan du ta del av mängder av föreläsningar och workshops på Sös. I entréhallen kan du också läsa om aktuell forskning och titta och känna på innovationer som tagits fram av Sös medarbetare.