Södersjukhuset

Bilder Södersjukhuset AB

Södersjukhuset

Eva Wiberg-Itzel, överläkare kvinnokliniken

Bilder Södersjukhuset AB

Porträtt Eva Wiberg-Itzel, överläkare vid kvinnokliniken på Södersjukhuset.

Ambulans akutsjukvård

Bilder Södersjukhuset AB

Ambulans akutsjukvård

Anne Kierkegaard, chefläkare Södersjukhuset

Bilder Södersjukhuset AB

Anne Kierkegaard, halvkropp

Anne Kierkegaard, chefläkare Södersjukhuset

Bilder Södersjukhuset AB

Anne Kierkegaard, porträtt

Eva Östblom, chefläkare Södersjukhuset

Bilder Södersjukhuset AB

Eva Östblom, porträtt

Eva Östblom, chefläkare Södersjukhuset

Bilder Södersjukhuset AB

Eva Östblom, halvkropp

Richard Lowén, ekonomidirektör Södersjukhuset

Bilder Södersjukhuset AB

Richard Lowén, porträtt

Richard Lowén, ekonomidirektör Södersjukhuset

Bilder Södersjukhuset AB

Richard Lowén, porträtt

Johanna Gréen, presskommunikatör Södersjukhuset

Bilder Södersjukhuset AB

Johanna Gréen, porträtt