Studieförbunden: Inga nya pengar till Svenska från dag ett i vårbudgeten

Pressmeddelanden Studieförbunden

Regeringen har idag presenterat Vårpropositionen för 2022. I den finns inga förslag vad gäller studieförbunden eller folkbildningen i övrigt. Inga förändringar eller nya pengar föreslås vad gäller Svenska från dag ett till asylsökande och flyktingar.

Anslagen till studieförbunden minskar

Pressmeddelanden Studieförbunden

Kommunernas anslag till studieförbunden har minskat med totalt 7,5 miljoner kronor under 2009. Det visar en ny sammanställning från Folkbildningsrådet. Trenden över landet är att kommunernas anslag till studieförbunden fortsätter att minska, samtidigt som Folkbildningsförbundets opinionsundersökningar visar att studieförbunden har väljarnas stöd.

Europeiskt kunskapslyft - en hävstång genom krisen

Pressmeddelanden Studieförbunden

Använd det svenska ordförandeskapet för att driva frågan om ett europeiskt kunskapslyft! Den uppmaningen riktar studieförbunden till regeringen.