JO kritiserar Sveriges ambassad i Iran

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

JO Per Lennerbrant riktar kritik mot Sveriges ambassad i Teheran för att, med anledning av covid- 19-pandemin, ha kontrollerat kroppstemperaturen på personer som skulle besöka ambassaden.

Eskilstuna kommun påbörjar en återgång och sparar erfarenheter för framtiden

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

I takt med att restriktioner mot covid-19 tas bort avvecklas Eskilstuna kommuns krisledningsstaber. När pandemin nu går in i en ny fas är det viktigt att bevara erfarenheter från den här historiska tiden. Därför pågår en insamling av berättelser, från både stora och små.

92 000 inbjuds att delta i nationell folkhälsoenkät

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

I dagarna skickas en inbjudan ut till 92 000 invånare i Västra Götaland om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor.

Eskilstuna kommuns näringslivspaket ska stötta lokalt näringsliv

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har tagit fram ett förslag på ett näringslivspaket med åtgärder som ska stötta det lokala näringslivet. Bland annat föreslås att avgifter för alkoholtillsyn samt markupplåtelse tas bort under 2022 och att det möjliggörs för fler foodtrucks och uteserveringar i centrum och på å- nära platser.

Fortsatt ansträngt i Eskilstuna kommun trots lättnader av restriktioner

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Den 9 februari påbörjades avvecklingen av åtgärderna mot covid-19 men det finns fortfarande en omfattande smittspridning i samhället vilket påverkar kommunens förmåga att hålla verksamheter i gång.

Eskilstuna kommun förbereder för att återgå till normalläge

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Frånvaron hos kommunens medarbetare minskar och 9 februari hävs flera restriktioner. Nu pågår förberedelser kring vad det innebär för kommunens verksamheter. Samtidigt är läget fortfarande ansträngt och belastningen hög.

Eskilstuna kommun planerar att genomföra sommarens kolloverksamhet utifrån rådande pandemi

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Trots pågående pandemi planerar Eskilstuna kommun för att 272 barn ska få en plats på kollo i sommar. Verksamheten är behovsanpassad och riktar sig till barn som är i behov av en vilsam, stimulerande och trygg miljö.

Nicole vaccinerade minst 2 000 personer

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Blivande sjuksköterskan och medarbetaren på Sophiahemmet Nicole Assine, var en av de som bidrog till att Sophiahemmet kunde vaccinera 37 000 personer mot covid- 19. Hennes arbete på vaccinationen var både intensivt och variationsrikt – men mötet med personerna som vaccinerades det viktigaste. Följ med på en tillbakablick till hösten 2021.