Adjungerade professorer till Sophiahemmet Högskola

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Sophiahemmet Högskola knyter nu fyra framstående forskare och kliniker till verksamheten genom att för första gången någonsin adjungera fyra professorer – Gunnar Akner, Claes Hultling, Hanne Tønnesen och Marie Wickman Chantereau.

Ser fram mot forskarutbildningen

Pressmeddelanden Sophiahemmet

När Ingela Rådestad kom till Sophiahemmet Högskola för sju år sedan ville hon utveckla forskningen och bidra till att högskolan skulle få examinera egna doktorander. Och så har det också blivit.

Riksbankens Jubileumsfonds årsbok TÄNKA VIDARE

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

Tänka vidare (Thinking Ahead)

Södertörns högskolas första hedersdoktor Piotr Sztompka promoveras vid Akademisk högtid

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Den 22 november firas Akademisk högtid på Södertörns högskola. Högskolans första hedersdoktor Piotr Sztompka, professor i teoretisk sociologi, promoveras och fem nya professorer installeras; Meeri Hellsten, Per Bolin, Christine Farhan, Johan Eriksson och Carl Anders Säfström. Sztompka, som är ett världsnamn inom sociologin och även tidigare en del av högskolan, håller även en öppen föreläsning. 

Afrikainstitut bör upphöra som myndighet

Pressmeddelanden Statskontoret

Statskontoret stärker samarbetet med forskarvärlden

Pressmeddelanden Statskontoret

Statskontoret inrättar ett vetenskapligt råd för att utveckla samarbetet med forskarsamhället. Det vetenskapliga rådet ska stärka samverkan mellan förvaltningspolitisk forskning och praktik. Rådet består av några av Sveriges ledande samhällsvetenskapliga forskare.

Riksbankens Jubileumsfond satsar 70 miljoner på forskning om förmodernitet

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond ger åtta projekt medel för forskning om förmodernitet. Det handlar om en väsentlig förstärkning av fältet, inte minst eftersom flera av projekten planerar att finansiera doktorander.

Akademiskt ledarskap

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond