Studieförbunden kommenterar Riksrevisionens rapport

Press Releases Studieförbunden

- Vi välkomnar Riksrevisionens rapport om kontrollsystemet för statsbidragen till folkbildningen i studieförbunden. Rapporten pekar på behovet av att ytterligare utveckla och förbättra styrning och kontroll. Detta är arbete som vi redan har inlett och som nu behöver fortsätta och fördjupas. Kostnadsersättningarna måste stramas upp, rutiner för risk- och väsentlighetsanalyser måste förbättras. Vi kommer att fortsätta arbeta intensivt för att de pengar vi får från staten ska gå till folkbildning och inget annat.

Medborgerlig Samling gav tillbaka partistödet till Höör-borna – kontant!

Press Releases Medborgerlig Samling

På Nya Torg i Höör stod Anna Jung och hennes partikamrater från Medborgerlig Samling idag och delade ut hundralappar till förvånade Höör-bor. Hundralapparna satt fästa på flygblad med en bild av Robin Hood och ordet ”skatteåterbäring”. Flera förbipasserande stannade till och frågade politikerna varför de delade ut pengar. 131 355 kronor har Medborgerlig Samling i Höör fått i partistöd, pengar som de konsekvent vägrat använda. Partistödet är ett exempel på onödigt slöseri med skattebetalarnas pengar, anser partiet. Så nu ger de tillbaka stödet till medborgarna. Kontant.

Företagarna: ”Socialdemokraternas pensionstillägg riskerar att bidra till lägre pensioner i förlängningen."

Press Releases Företagarna

För att finansiera det hårt kritiserade bidraget, måste Socialdemokraterna höja skatten för landets arbetsgivare. Men med utökade bidrag och högre skatter på arbete riskerar det istället till att leda till lägre pensioner – i förlängningen.

Hård kritik mot destruktiv skatt

Press Releases Företagarna

Arbetsgivaravgiften inrättades från början för att finansiera socialförsäkringar, men har alltmer kommit att bli en ren skatt.

Personlig assistans är mest kostnadseffektivt

Press Releases RBU

Personlig assistans är fortfarande den mest kostnadseffektiva insatsen för människor med funktionsnedsättning och därav för hela samhället. Det framgår av en rapport som RBU har beställt.

Medborgerlig Samling med prominenta gäster i Almedalen

Press Releases Medborgerlig Samling

Stapeln “övriga partier” har rört sig rejält i opinionsundersökningarna det senaste året. Medborgerlig Samling (MED) är ett parti som återkommande nämns av respondenterna. MED kommer vara på plats i Almedalen och dagligen direktsända panelsamtal från en TV-studio med MEDs egna kandidater och med de kända opinionsbildarna och debattörerna Henrik Jönsson, Per Brinkemo, Alexander Bard, Göran Adamson och David Eberhard med flera.

Medborgerlig Samling ställer upp i valet till kommunfullmäktige i Västerås och regionfullmäktige Västmanland.

Press Releases Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling kommer att ställa upp i val till kommunfullmäktige i Västerås och till regionfullmäktige Västmanland.

Småföretagen påverkas av en orolig omvärld

Press Releases Företagarna

Årets Småföretagsbarometer från Swedbank, Företagarna och Sparbankerna visar ett stärkt konjunkturläge för Sveriges småföretag efter coronapandemin.

Företagarna kräver betydande regelförenklingar under nästa mandatperiod

Press Releases Företagarna

Den 19 – 20 maj har 200 företagare från hela landet samlats på Företagarnas kongress i Norrköping. Idag gjorde kongressen följande uttalande.

Svenska startup bolag får tillgång till EU-affärer med ny AI-tjänst

Press Releases PublicInsight

Inom EU köper offentlig sektor för 2 000 miljarder euro, varje år. Många svenska startups och mindre bolag skapar ofta innovativa tjänster och produkter som är både bättre och billigare än de som köps in av de stora etablerade leverantörerna. Däremot har de sällan kännedom om de offentliga inköpen - och hur det går till att lämna anbud i snåriga regelverk.