Medlare utsedda i lärarförhandlingar

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Medlare utsedda i flygbranschen

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen till och med augusti 2012

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen till och med augusti 2012

Medlare utsedda

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Medlare utsedda

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen till och med juli 2012

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

De hittills uppmätta löneökningarna i industrin uppgår till 3,6 procent för perioden januari till juli 2012. Motsvarande ökningstal för näringslivet var 3,0 procent och för hela ekonomin 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Medlare utsedda

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen till och med juni 2012

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

De hittills uppmätta löneökningarna i industrin uppgår till 3,6 procent första halvåret 2012 jämfört med första halvåret 2011. Motsvarande ökningstal för näringslivet var 2,9 procent och för hela ekonomin 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.