Medlare utsedda i ambulansförhandling

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Medlare utsedda för post och flyg

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Finland söker svensk modell

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen till och med april 2013

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet under 2013 uppgår i genomsnitt till 2,0 procent. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 1,8 procent och för arbetare 2,3 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,1 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Medlare utsedda för Samhall

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Medelare utsedda i flygförhandlingar

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet