Löneökningstakten tilltar, men reallönerna faller

Press Releases Medlingsinstitutet

Genomsnittslönen ökade med 2,5 procent i april jämfört med april förra året. Samtidigt minskade reallönerna med 3,9 procent.

Problem i handläggningen av bostadstillägg drabbar pensionärer med svag ekonomi

Press Releases Inspektionen för socialförsäkringen

Pensionsmyndigheten har stora problem med bostadstillägget för pensionärer. Trots flera satsningar de senaste åren är handläggningstiderna långa och mängden oavslutade ärenden ökar. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män?

Press Releases Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män presenteras vid en pressträff i morgon tisdag den 21 juni klockan 9.

Hur har löneskillnaden mellan kvinnor och män utvecklats?

Press Releases Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män presenteras vid en pressträff tisdagen den 21 juni klockan 9.

Löneökningarna dämpades tillfälligt

Press Releases Medlingsinstitutet

Genomsnittslönen ökade med 2 procent det första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från Medlingsinstitutet.

JO kritiserar Pensionsmyndigheten

Press Releases Riksdagens ombudsmän - JO

Pensionsmyndigheten får kritik för långsam handläggning av ärenden om bostadstillägg samt för bristande tillgänglighet och service.

Reallönerna utvecklas fortsatt negativt

Press Releases Medlingsinstitutet

Genomsnittslönen ökade med 1,9 procent i februari jämfört med februari förra året. Reallönerna minskade därmed med 2,6 procent. Det visar ny konjunkturlönestatistik från Medlingsinstitutet.

Löneväxling till tjänstepension varierar mellan olika grupper på arbetsmarknaden

Press Releases Inspektionen för socialförsäkringen

Löneväxling är en möjlighet för höginkomsttagare att höja sina tjänstepensioner. Mellan 110 000 och 150 000 anställda med inkomster över intjänandetaket för allmän pension löneväxlar till tjänstepension varje månad. Den bedömningen gör Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en rapport som publiceras i dag.

”Viktigt att hjälpa till med covid-19 vaccineringen”

Press Releases Sophiahemmet

Pensionerade sjuksköterskan Catharina Westrin är en av dem som arbetat i Sophiahemmets vaccination. Det är viktigt att kunna hjälpa till tycker hon.

AP-fonderna vinner Svenska Greenwashpriset 2021

Press Releases Jordens vänner

De allmänna pensionsfonderna, AP-fonderna, blir för andra gången vinnare av Sveriges minst attraktiva miljöpris Svenska Greenwashpriset. Det stod klart när Jordens Vänner tillkännagav vinnaren under onsdagens livesända prisutdelning i Stockholm.