Akut kris om det inte lönar sig att bli skolledare

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Ansvarsavståndet måste öka. Arbetsgivarna måste slå vakt om att det fortfarande finns incitament för lärare att välja en skolledarkarriär. Annars kommer vi att stå inför en ledarkris i svensk förskola och skola. Så kommenterar förbundsordförande Matz Nilsson Sveriges Skolledarförbunds lönestatistik. Löneutvecklingen för skolledarna har varit bra de senaste åren, 4,7 procent i genomsnitt 2016.

Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson glädjer sig åt de förbättringar av svenska elevers skolresultat som senaste Pisa-mätningen visar men varnar samtidigt för tecknen på att elevers socioekonomiska bakgrund visar sig på allt större betydelse.

Ta ansvar för lönelyftet

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Lärarlönelyftet har på många håll skapat djupa sprickor i förtroendet mellan skolledning och lärare. Skolledarna tvingas nu hantera missnöjet. Effekterna av den illa genomtänkta reformen är en av de frågor som Sveriges Skolledarförbunds nya regionstyrelse för Västerbotten diskuterar när den möts i Umeå idag.

Moderaterna duckar för ledarfrågan

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson är besviken över att Moderaterna väljer att bortse från skolledningens viktiga roll när de presenterar sina satsningar på skolan i budgetmotionen för 2017.

Välfärdssatsningar bra men ledarperspektivet saknas

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Satsningar på lärarna är viktiga och bra men skolan blir ingen attraktiv arbetsplats om den inte lyckas rekrytera och behålla skickliga skolledare. Det är oroande att regeringen helt verkar sakna ledarperspektiv i sin skolutvecklingspolitik. Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, regeringens budgetproposition som presenterades idag.

Skolledarna höjer lönekraven

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Lönerna för Sveriges skolledare måste höjas rejält. När skolledarna inte omfattas av de statliga lönesatsningarna tar skolledarna frågan i egna händer och höjer sina rekommenderade ingångslöner. - Jag är allvarligt bekymrad för att regeringen och landets huvudmän inte ser den rekryteringskris som väntar runt hörnet när det gäller skolledare, säger förbundsordförande Matz Nilsson.

Skolledarna vill ha öronmärkta pengar till skolan

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Skolledarna vill ha ett ökat statligt ansvar för finansieringen av skolan. Skolkommissionen bör arbeta fram ett förslag om ett sektorsbidrag för skolan. Stabila ekonomiska förutsättningar skulle betyda mycket för skolledarnas möjligheter att garantera eleverna en likvärdig utbildning, säger Lena Linnerborg, utredare vid Sveriges Skolledarförbund Skolkommissionens delbetänkande.

Årets skolledartårta till Östersund

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

​Skolledarna i Östersund fick i genomsnitt 9,9 procent i löneökning 2015. Därför får kommunen motta årets Skolledartårta. För andra året i rad uppmärksammar Sveriges Skolledarförbund den kommun som satsar alldeles extra på sina skolledare. Kriterierna för utmärkelsen är, utöver ett bra utfall, att löneprocessen har varit bra med en god dialog med Sveriges Skolledarförbunds medlemmar.

”Regeringen saknar ledarperspektiv”

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Jag kan konstatera att regeringen saknar ledarskapsperspektiv i sin skolpolitik. Genom att inte se till helheten missar man möjligheten att förebygga en kommande ledarkris i svensk skola. Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, regeringens beslut om lärarlönelyftssatsningen. Jag ser ett ökande behov av en satsning på skolledarnas löner och arbetsvillkor, säger han.

Skolledarnas lönestatistik visar stora löneskillnader för samma uppdrag

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Skolledarnas löner ökar med i genomsnitt fem procent för tredje året i rad. Det är, enligt förbundet, en positiv utveckling, men på många håll i landet motsvarar inte lönerna det ansvar och komplexitet som uppdraget som skolledare innebär. I löneenkäten framkommer också att nästan alla skolledare jobbar mer än 40 timmar i veckan. I praktiken arbetar Sveriges skolledare sex dagar i veckan.