Löneökningstakten tilltar, men reallönerna faller

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Genomsnittslönen ökade med 2,5 procent i april jämfört med april förra året. Samtidigt minskade reallönerna med 3,9 procent.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män?

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män presenteras vid en pressträff i morgon tisdag den 21 juni klockan 9.

Hur har löneskillnaden mellan kvinnor och män utvecklats?

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män presenteras vid en pressträff tisdagen den 21 juni klockan 9.

Löneökningarna dämpades tillfälligt

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Genomsnittslönen ökade med 2 procent det första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från Medlingsinstitutet.

Reallönerna utvecklas fortsatt negativt

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Genomsnittslönen ökade med 1,9 procent i februari jämfört med februari förra året. Reallönerna minskade därmed med 2,6 procent. Det visar ny konjunkturlönestatistik från Medlingsinstitutet.

Löneutvecklingen till och med februari 2019

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under årets första två månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med februari månad.

Medlare utsedda i pilotförhandling

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Gunilla Runnquist och Stefan Hult att medla i arbetstvisten mellan Svensk Pilotförening och Svenska Flygbranschen.

Löneutvecklingen under år 2018

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Stabilt år på arbetsmarknaden 2018

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet