Lönerna ökar snabbare men köpkraften minskar

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Genomsnittslönen ökade med 3 procent i juni jämfört med samma månad förra året. Samtidigt minskade reallönen med 5,5 procent, enligt en ny rapport från Medlingsinstitutet.

Företagarna: ”Socialdemokraternas pensionstillägg riskerar att bidra till lägre pensioner i förlängningen."

Pressmeddelanden Företagarna

För att finansiera det hårt kritiserade bidraget, måste Socialdemokraterna höja skatten för landets arbetsgivare. Men med utökade bidrag och högre skatter på arbete riskerar det istället till att leda till lägre pensioner – i förlängningen.

Löneökningstakten tilltar, men reallönerna faller

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Genomsnittslönen ökade med 2,5 procent i april jämfört med april förra året. Samtidigt minskade reallönerna med 3,9 procent.

Problem i handläggningen av bostadstillägg drabbar pensionärer med svag ekonomi

Pressmeddelanden Inspektionen för socialförsäkringen

Pensionsmyndigheten har stora problem med bostadstillägget för pensionärer. Trots flera satsningar de senaste åren är handläggningstiderna långa och mängden oavslutade ärenden ökar. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män?

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män presenteras vid en pressträff i morgon tisdag den 21 juni klockan 9.

Hur har löneskillnaden mellan kvinnor och män utvecklats?

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män presenteras vid en pressträff tisdagen den 21 juni klockan 9.

Löneökningarna dämpades tillfälligt

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Genomsnittslönen ökade med 2 procent det första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från Medlingsinstitutet.

JO kritiserar Pensionsmyndigheten

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

Pensionsmyndigheten får kritik för långsam handläggning av ärenden om bostadstillägg samt för bristande tillgänglighet och service.

Reallönerna utvecklas fortsatt negativt

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Genomsnittslönen ökade med 1,9 procent i februari jämfört med februari förra året. Reallönerna minskade därmed med 2,6 procent. Det visar ny konjunkturlönestatistik från Medlingsinstitutet.

Löneväxling till tjänstepension varierar mellan olika grupper på arbetsmarknaden

Pressmeddelanden Inspektionen för socialförsäkringen

Löneväxling är en möjlighet för höginkomsttagare att höja sina tjänstepensioner. Mellan 110 000 och 150 000 anställda med inkomster över intjänandetaket för allmän pension löneväxlar till tjänstepension varje månad. Den bedömningen gör Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en rapport som publiceras i dag.