CBEES Annual 2021: Arvet efter Ryssland och Sovjetunionen – så formade imperierna dagens Östeuropa

Pressmeddelanden Södertörns högskola

300 år har gått sedan bildandet av det ryska kejsardömet. Samtidigt har det i år också gått 30 år sedan Sovjetunionens kollapsade. Arvet efter de här två imperierna utgör ramverket för Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) årliga konferens som äger rum 25–26 november.

Nyheter om konflikten i Ukraina används som vapen

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Mediernas bild av Ukrainakonflikten är starkt präglad av historiska och kulturella mönster. Det visar en undersökning av hur medier i såväl Ukraina som Ryssland, Polen och Sverige bevakat konflikten. Publiken i de fyra länderna får små möjligheter att förstå den andre och att se konflikten ur olika perspektiv.

Ideologisk samsyn mellan parter skapade stabil utrikespolitik i Georgien

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Den 18 september disputerar Niklas Nilsson, doktorand vid Södertörns högskola och Uppsala universitet, i statsvetenskap med avhandlingen ”Beacon of Liberty: Role Conceptions, Crises and Stability in Georgia’s Foreign Policy, 2004-2012”.

Vittnesseminarium 2/6: Nordiskt samarbete i kalla krigets kölvatten

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Efter järnridåns fall omdefinierade Norden sin position. Den etablerade nordiska identiteten utmanades av EU-samarbetet, av Baltikumfrågan och av visioner om ett dynamiskt Östersjösamarbete. Vid ett vittnesseminarium på Södertörns högskola den 2 juni avslöjar tre centrala aktörer hur de tänkte: Uffe Ellemann-Jensen, Mats Hellström och Pär Stenbäck.

Vad händer i Mellanöstern? Temadag 17/9 om bl a Gaza, IS, Irak och Syrien

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Den 17 september hålls en temadag på Södertörns högskola om den destruktiva utvecklingen i Mellanöstern. I fokus är konflikten mellan Israel och Palestina med oroligheterna på Gaza-remsan, utvecklingen i Irak och Syrien med den jihadistiska rörelsen IS samt påverkan på det svenska samhället. Medverkar gör några av landets främsta forskare och journalister inom området.

Polens och Tysklands ambassadörer föreläser när två utställningar invigs på Södertörns högskola

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Den 2 juni föreläser polska och tyska ambassadörerna i Södertörns högskolas bibliotek. Samtidigt invigs två internationella utställningar från de båda länderna som skildrar Europas dramatiska 1900-tal. Den tyska utställningen skildrar demokrati och diktatur i 1900-talets Europa och den polska skildrar det dramatiska 1980-talet från de fackliga demonstrationerna till Polens första halvfria val.

Forskare bevakar fotbolls-EM

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Nu startar fotbolls-EM. Men vad betyder EM för Polen och Ukraina? Hur ser arrangörsländernas relationer ut historiskt? Är rasism vanligt på fotbollsarenorna? På Södertörns högskola bedrivs omfattande forskning om Östersjön och Östeuropa inom många områden. Tidskriften Baltic Worlds som ges ut av högskolan, följer EM i fotboll med en artikelserie på sin webbplats.

Egyptisk debattör talar om den arabiska våren på Södertörns högskola

Pressmeddelanden Södertörns högskola

För ett år sedan befann sig den egyptiska journalisten och föreläsaren Sahar El-Nadi mitt i en revolution. Hon var på plats under protesterna på Tahrir-torget i Kario och följde hur den egyptiska revolutionen växte fram. Vid en föreläsning den 2 maj på Södertörns högskola berättar Sahar El-Nadi om revolutionen, hur den spred sig via sociala medier och om Egyptens framtid.

"Det politiska priset att stå utanför euron är högt"

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Karl Magnus Johansson, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola, har forskat om EU i 20 år. Bland annat har han studerat de politiska grupperingarna i EU. Karl Magnus Johansson menar att det politiska priset av att stå utanför eurozonen riskerar att bli allt högre, när den utvecklar sig till den politiska maktens centrum i EU.