Tillgängliga skyddsrum ska finnas för alla

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

SVT uppmärksammar idag att det saknas ”anpassade” skyddsrum för personer med funktionsnedsättning. Vi vill i sammanhanget poängtera om att det inte handlar om ”anpassning”. ”Det handlar om att vi ska bygga rätt från början och skapa tillgängliga miljöer som alla har nytta av”, säger Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare. ”Det är givetvis helt oacceptabelt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB saknar kunskap om vilka skyddsrum som är tillgängliga.”

Rätt kompetens viktig vid kris

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Hur förberedd är akutsjukvården i Stockholm inför en kris? Det är den centrala frågan i Jason Murphys doktorsavhandling som visar att det finns förbättringspotential och att utfallet beror på situationen.

Landshövdingarna i norrlänen och Försvarsmakten överens om regional handlingsplan för totalförsvarsplanering

Pressmeddelanden Länsstyrelsen Västerbotten

Torsdag den 4 november är Västerbotten värd för årets chefsmöte för landshövdingarna i de fyra norrlänen, chefen Norra militärregionen samt regionala cheferna för Säpo och Polisen.

Nu förnyas vädervarningarna

Pressmeddelanden SMHI

Den 26 oktober är det dags. Då införs förnyade vädervarningar i Sverige. Varningarna blir konsekvensbaserade och regionalt anpassade, därmed mer relevanta och användbara. I det nya varningssystemet finns gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste.

Krisberedskapsveckan: Du är en del av Sveriges beredskap!

Pressmeddelanden Länsstyrelsen Västerbotten

Under Krisberedskapsveckan 27 september–3 oktober pågår olika aktiviteter i länet för att belysa att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla.

Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Den naturvetenskapliga grunden” den 9 augusti

Pressmeddelanden SMHI

Välkommen till den webbsända svenska presentationen av IPCC:s rapport ”Den naturvetenskapliga grunden” den 9 augusti kl 13.00

Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Den naturvetenskapliga grunden” den 9 augusti

Pressmeddelanden SMHI

Välkommen till den svenska presentationen av rapporten Den naturvetenskapliga grunden som FN:s klimatpanel IPCC kommer att offentliggöra några timmar tidigare.

Trafikräkning av transporter med farligt gods i Västerbottens län

Pressmeddelanden Länsstyrelsen Västerbotten

Under två veckor i juni ska frivilligorganisationer på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten och i samarbete med NTF Västerbotten genomföra en trafikräkning av transporter med farligt gods runt om i länet. Senast det gjordes en trafikräkning av transporter med farligt gods i Västerbottens län var 2013.

Länets aktörer har tillsammans utvecklat den regionala samverkan i coronakrisen

Pressmeddelanden Länsstyrelsen Västerbotten

En ny utvärdering som Länsstyrelsen gjort visar att aktörerna i länet överlag tycker att samverkan under den pågående coronakrisen fungerat bra och har utvecklats över tid. De oklarheter som fanns inledningsvis är idag i stor utsträckning åtgärdade. Aktörerna har varit aktiva i att forma den regionala samverkan som den ser ut idag.