JO Per Lennerbrant fortsätter sin granskning av polisens användning av kroppsvisitation och husrannsakan i fordon

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

Granskningen, som inleddes med en inspektion i Linköping i juni, fortsätter den 26 och 27 oktober 2022 med en inspektion av lokalpolisområde Örebro.

Protokoll från JO:s inspektion av lokalpolisområde Linköping

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

Den 13 och 14 juni 2022 genomförde JO Per Lennerbrant en inspektion av lokalpolisområde Linköping. Det är den första av flera inspektioner som JO avser att göra inom ramen för en bredare granskning av polisens tillämpning av bestämmelser om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon.

JO Per Lennerbrant inspekterar Säkerhetspolisen

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

Inspektionen äger rum i Stockholm den 30 och 31 augusti 2022 och avser Säkerhetspolisens handläggningstider i ärenden om medborgarskap och uppehållstillstånd som har remitterats från Migrationsverket.

JO har undersökt hur socialtjänsten beaktar barnets bästa i ärenden om umgängesbegränsning

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

Enligt JO måste socialtjänsten bli bättre på att dokumentera de analyser som ligger till grund för bedömningen av barnets bästa. Om analyserna inte finns med som en del av beslutet är det svårt att veta om barnets bästa verkligen beaktats, uttalar JO.

JO Per Lennerbrant granskar polisens användning av kroppsvisitation och husrannsakan i fordon

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

Granskningen inleds med en inspektion av lokalpolisområde Linköping som genomförs den 13 och 14 juni 2022.

Lyhörda häktesceller kan skapa problem

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

JO har granskat klagomål om lyhörda häktesceller och gör i två beslut idag uttalanden om konsekvenserna för intagna.

Kritik mot Kriminalvårdens hantering av covid-19-smitta i en anstalt

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

JO Katarina Påhlsson riktar i dag i ett beslut allvarlig kritik mot Kriminalvården eftersom intagna delat cell trots att en av dem var smittad av covid-19.

JO kritiserar Pensionsmyndigheten

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

Pensionsmyndigheten får kritik för långsam handläggning av ärenden om bostadstillägg samt för bristande tillgänglighet och service.

JO-kritik mot Statens lantbruksuniversitet för åtgärder mot en student i strid med repressalieförbudet

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

JO kritiserar Statens lantbruksuniversitet (SLU) för att ha vidtagit åtgärder mot en student i strid med repressalieförbudet.

Allvarliga brister i polisens förmansprövningar när berusade personer omhändertas

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

JO Per Lennerbrant har granskat polisens förmansprövningar vid omhändertagande av berusade personer. Intrycket är att det många gånger inte görs någon verklig prövning. JO är mycket kritisk till de brister som framkommit.