Ny undersökning: många får ingen rehabilitering

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Många människor får inte den rehabilitering de behöver. Nu måste rätten till aktiva insatser kopplas till tidsgränserna inom rehabiliteringskedjan. Tidsgränserna blir då en garant för att individen får sin rehabilitering – istället för ett hot om att kastas ut ur socialförsäkringssystemet, menar Handikappförbunden.

Unik forskning stöds av Gelinfonden

Pressmeddelanden Njurförbundet

Fördelningen av hjälpmedel orättvis, visar kartläggning. Boendeorten är avgörande

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Allas lika värde – även när det gäller hjälpmedel, är utgångspunkten för Handikappförbundens projekt. Men utan nationella riktlinjer är det svårt att förverkliga eftersom reglerna för hjälpmedel uppvisar stora skillnader.

Sluta experimentera med människors liv och hälsa!

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Uttalande av Handikappförbundens ordförandemöte - 43 förbund i samverkan - den 2 december 2009