Vad händer när språket blir allt viktigare inom vården?

Pressmeddelanden Södertörns högskola

I den nya boken ”Med språket som arbetsredskap” tar forskare upp dilemman som uppkommer, när språket blir ett allt viktigare redskap inom vården. Mats Landqvist, lektor i svenska vid Södertörns högskola, har exempelvis analyserat sjukvårdsrådgivningens samtalsanvisningar och jämfört dem med faktiska patientsamtal. En slutsats är att riktlinjerna inte alltid kan följas.

Nya rön om fästingvirusets evolution

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Forskare har undersökt och daterat evolutionen hos TBE-viruset och det närbesläktade fästingviruset louping ill. Deras studie kastar ljus på historiska händelser som lett till ett utvecklingssprång för dessa virus.

Föreläsning och paneldebatt om alkoholproblemen i Ryssland och Europa

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Vodka ses som en symbol för Ryssland. Professor Alexandr Nemtsov, Rysslands ledande expert på alkoholfrågor, menar att vi i Väst har missförstått ryssarnas förhållande till alkohol. Den 20 december besöker professor Nemtsov Södertörns högskola för en öppen föreläsning. Samma dag arrangeras även en paneldebatt med med experter inom området.Professor Alexandr Nemtsov är Rysslands ledande expert på alkoholfrågor. Södertörns högskola gav nyligen ut hans bok A Contemporary History of Alcohol in Russia.I sin bok visar han att dagens dryckesvanor har formats av politiska beslut de senaste decennierna - Gorbatjovs anti-alkoholkampanjer på 80-talet, Sovjetunionens upplösning och introduktionen av en marknadsekonomi. Resultatet är förfärande. Den situation som nu råder är ny och unik i Rysslands historia. Nemtsov gör i sin bok också utblickar mot andra länder, inte minst Sverige.Föreläsning och paneldebatt

Temperaturen kan vara avgörande för spridning av TBE

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Det finns indikationer på att aggressivare former av den fästingburna sjukdomen TBE breder ut sig och kommer närmare Sverige.  Magnus Johansson och hans kollegor undersöker hur viruset sprids och förökar sig.