"Det politiska priset att stå utanför euron är högt"

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Karl Magnus Johansson, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola, har forskat om EU i 20 år. Bland annat har han studerat de politiska grupperingarna i EU. Karl Magnus Johansson menar att det politiska priset av att stå utanför eurozonen riskerar att bli allt högre, när den utvecklar sig till den politiska maktens centrum i EU.

Runda bords-samtal om förändringen i Ryssland

Pressmeddelanden Södertörns högskola

De senaste 20 åren har inneburit en stor omställning för Ryssland. Hur har detta påverkat de ryska medborgarna? Den frågan diskuteras den 6 oktober vid Södertörns högskola.

Internationellt forskningssymposium om Stasi

Pressmeddelanden Södertörns högskola

För första gången samlas nordiska forskare kring Stasis aktiviteter i Norden. Seminariet hålls den 26-27 september vid Högskolan på Gotland och är öppet för allmänheten. Birgitta Almgren, professor vid Södertörns högskola och aktuell med sin nya bok ”Inte bara spioner…” är en av de medverkande forskarna.

Nya doktorander på högskolan

Pressmeddelanden Södertörns högskola

För första gången välkomnar nu Södertörns högskola doktorander som kommer att genomföra hela sin forskarutbildning vid högskolan. Det är följden av att högskolan förra året tilldelades examensrätt på forskarnivå inom fyra områden.

Fichtelius intervjuer med Göran Persson öppnas för forskning

Pressmeddelanden Södertörns högskola

SVT-journalisten Erik Fichtelius intervjuer med Göran Persson under hans 10-åriga ämbetsperiod görs nu tillgängliga för forskning. Den 1 juni klockan 13.00–15.30 hålls ett seminarium på Södertörns högskola om betydelsen av detta. Medverkar gör forskare i historia och statsvetenskap, liksom Erik Fichtelius själv.

Ökad bostadssegregation efter murens fall

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Efter kommunismens fall har städerna förändrats i de forna öststaterna. Dominika V. Polanska har i sitt avhandlingsarbete sökt svar på frågor om bostadssegregation och de allt mer populära inhägnade bostadsområdena i polska städer.

Samhällsförändrare får ny utbildning på Södertörns högskola

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Politik och aktivt medborgarskap är ett nytt 3-årigt utbildningsprogram, som riktar sig till samhällsintresserade som vill använda sitt engagemang i sitt yrke. Programmet startas vid Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola, en av landets ledande vetenskapliga miljöer inom området. Det får unik koppling till den senaste forskningen och till politiska aktörer.

Just nu skrivs historia - hör experterna

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Världshistoria utspelar sig just nu i Nordafrika. En stor del av den svenska expertisen på området finns samlad vid ett öppet seminarium på Södertörns högskola, lokal MC 213, den 8 februari klockan 13-15. Medverkar gör bland andra Inga Brandell, Christian Andersson och Susanne Olsson.

Det började i Polen – Sverige och Solidaritet 1980-81

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Den 13 december klockan 13-16 arrangerar Samtidshistoriska Institutet vid Södertörns högskola ett vittnesseminarium om de svenska kontakterna med den polska oppositionsrörelsen under 1980-talet. Centrala aktörer från tiden berättar i dialog med forskare. Lokal Svarta lådan, Södertörns högskola, Flemingsberg.