Zoom-möten, AI och den smutsiga digitaliseringen

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

Digitaliseringen pågår oförtrutet, och har förändrat samhället i grunden. Men hur? Det är frågan som diskuteras i "Efter digitaliseringen", en samling forskningsbaserade essäer om det post-digitala samhället.

Från digital gränsövervakning till en ny förmögen elit – elva projekt valdes till forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

Elva projekt har valts för finansiering inom forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället. Projekten representerar allt från digital hälsa och juridik till klimatforskning och kulturforskning. Det totala finansieringsbeloppet är cirka 10,5 miljoner euro.

Familjen Kamprads stiftelse går in som finansiär i stort nordiskt forskningsprogram

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

Forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället får en sjätte finansiär i Familjen Kamprads stiftelse från Sverige. Programmet finansierar forskning om vår tids stora samhällsutmaningar. Alla finansiärer har beslutat att höja sina finansieringsbelopp så att den totala summan nu uppgår till ca 10,5 miljoner euro.

Nya styrelseledamöter till Riksbankens Jubileumsfond

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

Riksdagen har utsett nya ledamöter till RJ:s styrelse. Ny ordförande för styrelsen blir Anders Malmberg, professor i ekonomisk geografi och för närvarande prorektor vid Uppsala universitet.

Riksbankens Jubileumsfond delfinansierar Scholars at Risk-Sverige

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond stödjer den svenska sektionen av Scholars at Risk med fem miljoner kronor.

Staden som ständigt berör

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

En allt större del av mänskligheten lever i dag i urbana miljöer. Men hur uppstod de? Varför är de så lockande och framgångsrika, och samtidigt så farliga?

Nya styrelseledamöter nominerade till Riksbankens Jubileumsfond

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

Sex akademiska ledamöter är nominerade till Riksbankens Jubileumsfonds styrelse.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond söker vd

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

För mer information om kravprofilen och RJ gå in på www.rj.se

Sex internationella forskargrupper tilldelas medel för att studera globala utmaningar

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

I ett gemensamt initiativ från Riksbankens Jubileumsfond, brittiska Wellcome Trust och tyska Volkswagen Stiftung har det beslutats att sex internationella forskargrupper ska dela på drygt 5 miljoner euro.

Nytt samarbete mellan stå-uppare och forskare

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

Under hösten introducerar RJ ett nytt samarbete med humorklubben Oslipat. Under fyra torsdagar i höst kommer forskare att samtala och skämta med komiker om sin forskning. Först är Erik Melander som pratar om fred!