Ny utbildning för ukrainsk vårdpersonal

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Nu startar Sophiahemmet Högskola en utbildning för legitimerade läkare och sjuksköterskor som anlänt till Sverige från Ukraina under kriget. Allt för att de snabbt ska komma i arbete och kunna bidra till den svenska hälso- och sjukvården.

Stärk självförvaltningsmodellen - för fri och frivillig folkbildning

Pressmeddelanden Studieförbunden

Idag har utbildningsminister Anna Ekström (S) presenterat den aviserade folkbildningsutredningen. Till utredare utsåg regeringen kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L).

Ny lärarhandledning för att prata med barn och unga i skolan om hedersrelaterat våld

Pressmeddelanden Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, lanserar en lärarhandledning som ska fungera som ett stöd till lärare i samtal om hedersrelaterat våld och förtryck med elever.

Studieförbunden: Efterlängtat beslut om internmomsen

Pressmeddelanden Studieförbunden

- I dag har Riksdagen äntligen beslutat att Regeringen ska snabbutreda internmomsen. Studieförbunden har tillsammans med flera andra civilsamhällesorganisationer drivit att internmomsen ska avskaffas under många år. Internmomsen är en godtycklig och orättvis skatt som leder till att verksamhet ställs in och försvåras i den ideella sektorn. Trots det har inget hänt förrän nu.

Studieförbunden: Inga nya pengar till Svenska från dag ett i vårbudgeten

Pressmeddelanden Studieförbunden

Regeringen har idag presenterat Vårpropositionen för 2022. I den finns inga förslag vad gäller studieförbunden eller folkbildningen i övrigt. Inga förändringar eller nya pengar föreslås vad gäller Svenska från dag ett till asylsökande och flyktingar.

Statlig reglering av specialistutbildningen för fysioterapeuter behövs för att klara kompetensförsörjningen

Pressmeddelanden Fysioterapeuterna

Idag den 1 mars är sista ansökningsdag för första omgången av Fysioterapeuternas uppdaterade specialistutbildning. Den nya specialistordningen är anpassad för att bättre möta befolkningens behov, men det är fortfarande en specialisering som sker vid sidan av samhällets gemensamma planering av hälso- och sjukvård och omsorg. Nu måste staten ta ansvar för kompetensförsörjningen av specialistfysioterapeuter genom att införa en statlig reglering av specialistutbildningen.

92 000 inbjuds att delta i nationell folkhälsoenkät

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

I dagarna skickas en inbjudan ut till 92 000 invånare i Västra Götaland om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor.

Andel elever med gymnasieexamen i Eskilstuna hamnade strax ovan rikssnittet

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Andelen elever som tog gymnasieexamen på nationella programmen ökade 2021. Skolverkets statistik visar att Eskilstuna för första gången på fem år hamnade strax ovan rikssnittet.

Eskilstuna kommun förbereder för att återgå till normalläge

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Frånvaron hos kommunens medarbetare minskar och 9 februari hävs flera restriktioner. Nu pågår förberedelser kring vad det innebär för kommunens verksamheter. Samtidigt är läget fortfarande ansträngt och belastningen hög.

Rätt kompetens viktig vid kris

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Hur förberedd är akutsjukvården i Stockholm inför en kris? Det är den centrala frågan i Jason Murphys doktorsavhandling som visar att det finns förbättringspotential och att utfallet beror på situationen.