Studieförbunden: Efterlängtat beslut om internmomsen

Pressmeddelanden Studieförbunden

- I dag har Riksdagen äntligen beslutat att Regeringen ska snabbutreda internmomsen. Studieförbunden har tillsammans med flera andra civilsamhällesorganisationer drivit att internmomsen ska avskaffas under många år. Internmomsen är en godtycklig och orättvis skatt som leder till att verksamhet ställs in och försvåras i den ideella sektorn. Trots det har inget hänt förrän nu.

Studieförbunden: Inga nya pengar till Svenska från dag ett i vårbudgeten

Pressmeddelanden Studieförbunden

Regeringen har idag presenterat Vårpropositionen för 2022. I den finns inga förslag vad gäller studieförbunden eller folkbildningen i övrigt. Inga förändringar eller nya pengar föreslås vad gäller Svenska från dag ett till asylsökande och flyktingar.

Statlig reglering av specialistutbildningen för fysioterapeuter behövs för att klara kompetensförsörjningen

Pressmeddelanden Fysioterapeuterna

Idag den 1 mars är sista ansökningsdag för första omgången av Fysioterapeuternas uppdaterade specialistutbildning. Den nya specialistordningen är anpassad för att bättre möta befolkningens behov, men det är fortfarande en specialisering som sker vid sidan av samhällets gemensamma planering av hälso- och sjukvård och omsorg. Nu måste staten ta ansvar för kompetensförsörjningen av specialistfysioterapeuter genom att införa en statlig reglering av specialistutbildningen.

92 000 inbjuds att delta i nationell folkhälsoenkät

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

I dagarna skickas en inbjudan ut till 92 000 invånare i Västra Götaland om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor.

Andel elever med gymnasieexamen i Eskilstuna hamnade strax ovan rikssnittet

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Andelen elever som tog gymnasieexamen på nationella programmen ökade 2021. Skolverkets statistik visar att Eskilstuna för första gången på fem år hamnade strax ovan rikssnittet.

Eskilstuna kommun förbereder för att återgå till normalläge

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Frånvaron hos kommunens medarbetare minskar och 9 februari hävs flera restriktioner. Nu pågår förberedelser kring vad det innebär för kommunens verksamheter. Samtidigt är läget fortfarande ansträngt och belastningen hög.

Rätt kompetens viktig vid kris

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Hur förberedd är akutsjukvården i Stockholm inför en kris? Det är den centrala frågan i Jason Murphys doktorsavhandling som visar att det finns förbättringspotential och att utfallet beror på situationen.

Uttalande med anledning av pandemisituationen

Pressmeddelanden Studieförbunden

Med anledning av pandemisituationen har styrelsen för Studieförbunden i samverkan antagit följande uttalande:

Dalsland blir testarena för nya lösningar

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Dalsland blir testarena för nya lösningar som ska bidra till utveckling och omställning. Fullföljda studier och minskat utanförskap. Utbyggnad av digital infrastruktur. Fler jobb från stat och region. Testa nya lösningar för kollektivtrafik, näringsutveckling samt attraktivt boende. Det är målen i den stora gemensamma satsningen ”Det goda livet i Dalsland” som startar vid årsskiftet.

Nu öppnar Space och visionen med 5:e Hötorgshuset realiseras – ca 60 år efter uppförandet

Pressmeddelanden AMF Fastigheter

Lördagen den 27 november slår det nya digitala kulturcentret Space upp portarna i det 5:e Hötorgshuset intill Sergels torg. Space omfattar världens största gamingcenter med över 400 spelstationer, Avicii Experience och norra Europas största permanenta e- sportarena samt musikstudios, caféer, barer och en restaurang med stor uteservering på Soltorget. Pophouse Entertainment och AMF Fastigheter står bakom satsningen som syftar till att skapa en unik, inkluderande och trygg mötesplats där kultur- och stadslivet kan spira. Något även skaparna av platsen drömde om.