”Nothing about us, without us” – utan handikapprörelsens medverkan kommer regeringens politik inte att lyckas

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Nothing about us, without us är en slogan som den europeiska handikapprörelsen använder. Anm 2: Utgiftsområde 9, politikområde 5, Funktionshinderpolitik Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande handikapporganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Fördelningen av hjälpmedel orättvis, visar kartläggning. Boendeorten är avgörande

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Allas lika värde – även när det gäller hjälpmedel, är utgångspunkten för Handikappförbundens projekt. Men utan nationella riktlinjer är det svårt att förverkliga eftersom reglerna för hjälpmedel uppvisar stora skillnader.

Nyhetsbrev från Handikappförbunden september 2010

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Valbudskap vi saknar!

Presskonferens 14 september 13.30: Så här svarar riksdagsledamöter om handikappolitik

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Inbjudan till presskonferens den 14 september 13.30

Valaffischer vi saknar!

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Ingen är perfekt - dags att förändra Sverige 

Alliansens valmanifest missar utanförskapet

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden. För en långsiktigt hållbar utveckling och en fortsatt tillväxt, har Sverige inte råd att avstå från så stora delar av arbetskraften som vi gör idag. Men då måste vi hitta nya vägar för att inkludera fler personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Detta kräver en djupare kunskap om vilka som befinner sig i utanförskap och en tydligt uttalad politisk viljeinriktning. – Det är en stor besvikelse att partierna skjuter så grovt bredvid mål, avslutar Ingrid Burman. Kontakt: Ingrid Burman, ordförandeMobil: 070-343 95 87 Mikael Klein, politisk sekreterareMobil: 070-480 71 66 Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande handikapporganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Riksdagskandidater svarar på frågor om funktionshinder

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden. - Alla måste bli lika informerade inför ett val, annars är det inte demokrati, säger Mats Ahlsén, chefredaktör och ansvarig för den lättlästa valsajten Allaväljare. Människor har rätt till information utifrån sina egna förutsättningar. Tillgänglig information är en förutsättning för delaktighet och demokrati. Svaren från enkäten kommer att presenteras under september. Kontakt:Ingrid Burman, ordförande i HandikappförbundenE-post: ingrid.burman@hso.seMobil: 070-343 95 87 Mikael Klein, politisk sekreterare HandikappförbundenE-post: mikael.klein@hso.seMobil: 070-480 71 66 ________________________________________________________________________

KD synliggör var femte väljare

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Nyhetsbrev från Handikappförbunden juli 2010

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden syns!