Ta vara på funktionshindersrörelsens kompetens

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Regeringen ger myndigheter uppdrag utan att säkerställa att funktionshindersorganisationernas kunskap och kompetens tas tillvara. Nu senast i regeringens nya uppdrag till Barnombudsmannen. Detta går stick i stäv med såväl regeringens intentioner för funktionshinderspolitiken som FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har antagit.

Arbetsförmedlingens arbetssätt är ett misslyckande

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Den så kallade FunkA-utredningen har gjort en översyn av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättningar. Handikappförbunden riktar nu allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen och uppmanar regeringen att göra nödvändiga satsningar för att bryta trenden.

Regeringen urholkar rättsäkerheten

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Regeringen föreslår att tiden för överklagande i socialförsäkringsmål minskas från två månader till tre veckor. Förslaget innebär att rättsäkerheten för den enskilde urholkas. Istället borde den stärkas!

Dags för nästa stora svenska Internet-lyft

Pressmeddelanden Studieförbunden

Folkbildningsförbundet, Digidel 2013, .SE, EU-kommissionen och Sveriges kommuner och landsting lanserade igår, den 22.a oktober, Utmaningen. Utmaningen är en tävling med uppgiften: Hur får vi fler att använda internet? Vem har den roligaste idén för att få upp fler svenskar på nätet? Vinnarna får 10 000 kr och en studieresa till Bryssel.

Nordiska Ministerrådet kastar ut handikapporganisationerna!

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Nordiska Ministerrådet bryter mot Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och sviker därmed 3,5 miljoner nordiska medborgare.

Skärpta krav på tillgänglighet är nödvändiga för en hållbar utveckling

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Sverige har i modern tid inte investerat så lite i framtiden som vi gör nu. Regeringens presenterade förslag till statsbudget förändrar inte den bilden. Framtidens dom över 2010-talet kommer att bli hård.

Tillgänglighet lönar sig – vi har räknat på det!

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Det lönar sig att göra rätt från början. Ett otillgängligt samhälle kostar, både i ogenomtänkta investeringar och i onödig ohälsa. På en presskonferens i Almedalen den 2 juli presenterar Lika Unika tillsammans med Handikappförbunden, rapporten Dörrarna stängs innan alla fått plats av Dan Andersson, f d chefsekonom på LO. Den visar att vinsterna med ett tillgängligt samhälle är större än vad som framkommit tidigare.

Riksdagen röstar om bristande tillgänglighet som diskriminering

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Sanningens stund närmar sig. Kommer riksdagsledamöterna hålla sina vallöften när kammaren röstar om bristande tillgänglighet ska täckas av diskrimineringslagen på torsdag?  Arbetsmarknadsutskottet har i ett betänkande föreslagit ett tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag där bristande tillgänglighet omfattas av diskrimineringslagen. Frågan har utretts vid ett flertal tillfällen. En majoritet i utskottet menar att det räcker för att genomföra ett lagförslag. M, FP, C och KD reserverar sig, trots att tre av allianspartierna ställt sig bakom en lag. Debatten i riksdagen beräknas börja sent på onsdag 13 juni, cirka klockan 19. Votering och beslut är planerat till dagen efter, den 14 juni klockan 16.00.     Inför riksdagsvalet 2010 frågade Handikappförbunden ett urval av kandidaterna om de skulle arbeta aktivt för att en diskrimineringslag som omfattar bristande tillgänglighet skulle införas 2011. En rungande majoritet svarade ja frågan. På torsdag får vi se hur många av de ledamöter som nu sitter i riksdagen som kommer att stå för sina löften.     Listan med riksdagsledamöter som lovat arbeta aktivt för diskrimineringslag som omfattar bristande tillgänglighet finns att hämta på: www.handikappforbunden.se/intressepolitik/Utvecklat-diskrimineringsskydd/ Kontakt:

Handikappförbunden välkomnar arbetsmarknadsutskottets initiativ

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Kontakt: Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden ingrid.burman@hso.se 070-343 95 87   Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Regeringen nonchalerar användare av personlig assistans

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.