SJ väljer bort människor med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

SJs minskade service leder till att människor med funktionsnedsättning får svårare att resa, menar Handikappförbunden.

Donatella della Porta föreläser på Södertörns högskola

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Den 24 januari ger Donatella della Porta, professor i sociologi vid European University Institute, en öppen föreläsning på Södertörns högskola om demokrati i proteströrelser. Föreläsningen, som är en del av en internationell forskningskonferens om vänsterradikala rörelser, ges i serien Södertörn Lectures och kommer även att ges ut som skrift.

Öppet brev till SKL

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige