Katrineholms kommun satsar på fria bussresor för 65+ i ett helt år

Pressmeddelanden Katrineholms kommun

Katrineholms kommun inför avgiftsfria bussresor under ett helt år för alla som är 65 år eller äldre.

Samtrafiken and Turnit close a technology partnership deal based on open standards to develop the SEK 2 billion ticketing market in Sweden.

Pressmeddelanden Samtrafiken i Sverige AB

Sweden is at the forefront of the liberalization of the mass transit market. The rail industry is fully liberalized with 10+ actors, and regional public transport, organised in 21 regions, has no formal monopolies. Samtrafiken has throughout the liberalization process, that has been ongoing for almost three decades, enabled combined travel through tickets called Resplus* in collaboration with all carrier parties.

Samtrafiken ingår ett tekniksamarbete med Turnit

Pressmeddelanden Samtrafiken i Sverige AB

Målet med samarbetet är att med öppna standarder framtidssäkra den nationella infrastrukturen för bokning av tågbiljetter – en marknad som idag omsätter cirka två miljarder kronor i Sverige.

Överenskommelse klar för förbättrade förbindelser Öckerö–Göteborg

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Överenskommelsen har tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, Öckerö kommun, Göteborgs Stad och Trafikverket. Parterna är överens om en övergripande strategi och stegvis process för förbättrade hållbara förbindelser mellan Öckerö och Göteborg bortom 2040.

Vägtrafiken måste minska – Nej till Södertörnsleden och andra vägsatsningar

Pressmeddelanden Jordens vänner

Alla projekt med nya stora vägar bör helt strykas om vi ska ha någon chans att klara klimatmålen. Ett exempel är Södertörnsleden i Stockholm. Det skriver Jordens Vänner i sitt remissvar på förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 – 2033.

Kollektivtrafik för 32 miljarder

Pressmeddelanden PublicInsight

Fler än 150 kollektivtrafikföretag gjorde affärer med offentliga beställare 2020. Värdet på inköpen uppgick till över 32 miljarder, och det är regionala beställare som står för den absoluta merparten av inköpen. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

Dalsland blir testarena för nya lösningar

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Dalsland blir testarena för nya lösningar som ska bidra till utveckling och omställning. Fullföljda studier och minskat utanförskap. Utbyggnad av digital infrastruktur. Fler jobb från stat och region. Testa nya lösningar för kollektivtrafik, näringsutveckling samt attraktivt boende. Det är målen i den stora gemensamma satsningen ”Det goda livet i Dalsland” som startar vid årsskiftet.

Hårt drabbad bransch på väg tillbaka – offentlig marknad mycket viktig för taxibolag

Pressmeddelanden PublicInsight

Taxinäringens marknad består av företagsresor, privatresor och upphandlade samhällsbetalda resor såsom sjukresor, färdtjänst, skolskjutsar och kompletteringstrafik. Generellt sett svarar de samhällsbetalda resorna för ungefär hälften av taxinäringens intäkter – i pengar cirka 2,2 miljarder kronor.

Västra Götaland satsar på att bli en sammanhållen och transporteffektiv region

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Förslaget för den regionala transportinfrastrukturplanen för Västra Götaland 2022-2033 pekar ut riktningen och visar vilka infrastruktursatsningar som ska prioriteras framöver. Målet är att skapa bättre förutsättningar för resor och transporter och den är en av flera pusselbitar i arbetet att ställa om Västra Götaland. Nu går planen ut på remiss.

Korsningen Drottninggatan/Kungsgatan stängs av för utbyte av ledningar och ett mer hållbart VA-nät

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Upprustningen av Drottninggatan i Eskilstuna har pågått i etapper sedan januari i år och hela projektet beräknas pågå till hösten 2022. Den 16 augusti stänger vi av korsningen Drottninggatan/Kungsgatan för motorfordon inför byggstart av nästa etapp. Arbetet innebär att vi kommer att gräva upp hela korsningen för att byta ut samtliga ledningar så att de håller i många år framöver.