Projekt ska hitta nya sätt att bygga klimatneutralt

Pressmeddelanden Södertörns högskola

I Barkarbystaden, ett stadsbyggnadsprojekt i Järfälla kommun med klimatneutralitet i fokus, kommer en helt ny stad att växa fram under de kommande åren. Nu har det startats ett samverkansprojekt kring Barkarbystaden, Klimatneutrala Barkarbystaden 2030, där forskare från Södertörns Högskola finns med. Projektet finansieras och genomförs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Motum utser ny CFO

Pressmeddelanden Motum AB

Niklas Kihl har utsetts till ny CFO för Motum-koncernen från den 1 maj 2020. Niklas efterträder Pascal Attar som av privata skäl väljer att återgå till rollen som redovisningschef på Motum.

Uppkopplade hissar

Pressmeddelanden Hissgruppen AB

På den senaste hissmässan i tyska Augsburg var trenden tydlig. Det är uppkopplade hissar som är det nya inom hissbranschen.

Ny toalett ger ökad självständighet för personer med rörelsenedsättning

Pressmeddelanden DHR

DHR har varit med och testat en ny, vändbar toalett som kan underlätta vardagen för personer med rörelsenedsättning. ”Den största fördelen är att den ger bättre möjligheter för användaren att klara sig själv eller att klara sitt toalettbesök med hjälp av en person istället för två”, säger Karolina Celinska på DHR.

Armatec ställer ut på Nordbygg

Pressmeddelanden Armatec

Nordbygg är norra Europas största mötesplats för verksamma inom bygg- och fastighetsbranschen. I monter A12:28 finns Armatec på plats och visar väl valda koncept inom flödesteknik.

Välgörenhet smakar gott!

Pressmeddelanden Hissgruppen AB

Stockholms Stadsmission

Armatec förstärker med ytterligare en försäljningschef

Pressmeddelanden Armatec

Från och med den 10 februari kommer Andreaz Wennerström att ansvara för avdelningen Entreprenad Norr på Armatec.

Intresset för återbruk av bygg- och rivningsavfall ökar

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Många kommuner vill samla in byggprodukter för återanvändning, men har sett hinder för detta. Avfall Sverige har därför låtit kartlägga befintliga kommunala initiativ och identifierat utmaningar och möjligheter för en påskyndad utveckling mot ökad återanvändning.

För oss är det insidan som räknas

Pressmeddelanden Hissgruppen AB

För oss är det insidan som räknas