Ny rapport: Över 80 miljoner till EU-projekt med kulturanknytning 2021

Pressmeddelanden Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för kulturanalys publicerar idag en rapport som redovisar kulturprojekt inom EU:s struktur- och investeringsfonder 2021. 157 projekt med svensk partner bedöms ha kulturanknytning och de fick över 80 miljoner kronor i EU-medel. Det motsvarar 2,6 procent av de totala beviljade EU-medlen som var strax över 3 miljarder kronor.

Ny officiell museistatistik: Museerna återhämtar sig pandemins andra år

Pressmeddelanden Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för kulturanalys publicerar idag vår årliga officiella statistik om de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi. Under pandemin tvingades många museer att tillfälligt stänga eller på andra sätt anpassa sin verksamhet efter de restriktioner som rådde. Statistiken visar nu att museerna i viss mån återhämtat sig något.

Folk och Kultur ytterligare fem år i Eskilstuna

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Folk och Kultur kommer att genomföras i Eskilstuna i ytterligare fem år. På presskonferensen 14 juni finns representanter som kan berätta om avtalen för fortsatta samarbeten och satsningen på Folk och Kultur.

Sommarboken firar tio år – läslust för barn över hela landet

Pressmeddelanden VGR Kulturutveckling

Den 13 juni drar Sommarboken igång, på bibliotek över hela landet. Här får barn mellan 8 och 12 år inspiration kring läsning, helt utan krav. Fadi Abudjaber, 11 år, upptäckte Sommarboken på Lilla Edets bibliotek. Han gillar fantasyböcker, men tänker också på framtiden: ”Kan man läsa många böcker kan man få vilket jobb som helst.”

Stärk självförvaltningsmodellen - för fri och frivillig folkbildning

Pressmeddelanden Studieförbunden

Idag har utbildningsminister Anna Ekström (S) presenterat den aviserade folkbildningsutredningen. Till utredare utsåg regeringen kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L).

Kjell Svensson och Glasets Hus får Västra Götalandsregionens kulturpris 2022

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Det är inte bara en person utan också en kulturgärning och ett helt samhälle som prisas i år. När Kjell Svensson fick uppdraget att skapa ett Glasets Hus formade han inte bara ett industrihistoriskt besöksmål – hela Limmared återfick sin framtidstro.

Maria Bergstén är vinnare av Hela Sveriges Stora Land-pris

Pressmeddelanden LRF Media

En idrottshall som växte till en mötesplats för hela bygden. I Stöcke utanför Umeå har Maria Bergstén tillsammans med ett gäng andra bybor sett till att drömmen blev till verklighet och därför står hon som vinnare av Hela Sveriges Stora Land-pris 2022.

Johan Fyrberg vald till ordförande för Studieförbunden

Pressmeddelanden Studieförbunden

På ett extra årsmöte idag den 13 maj 2022 valdes Studieförbundet Vuxenskolans förbundschef Johan Fyrberg till ordförande för Studieförbunden i samverkan. ABF:s förbundssekreterare Annika Dahl valdes till vice ordförande.

Ny statistik: Besöken på de centrala museerna gick upp under 2021, men inte till normala nivåer

Pressmeddelanden Myndigheten för kulturanalys

Efter den stora nedgången i antalet museibesök under 2020, återhämtade sig de centrala museerna något under 2021. Närmare bestämt gick besöken upp något under den senare delen av året. Besöken är dock inte tillbaka på nivåerna från före pandemin. Det visar siffror som redovisas i ny statistik från Myndigheten för kulturanalys och som belyser situationen för Sveriges största museer.

Skådespelare med funktionsvariationer i ny föreställning på Eskilstuna teater

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Funkisteatern med deltagare från Eskilstuna kommuns dagliga verksamhet tillsammans med elever från individuella programmet på gymnasiesärskolan ger föreställningen PLATSA! Föreställningen har premiär på Eskilstuna teater 27 april.