JO utreder Södertälje kommuns bakgrundskontroller av anställda och arbetssökande

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

JO Per Lennerbrant har beslutat att i ett initiativärende utreda Södertälje kommuns beslut att genom s.k. utvidgade bakgrundskontroller granska om anställda och arbetssökande hos kommunen lagförts för viss brottslighet.

JO Per Lennerbrant fortsätter sin granskning av polisens användning av kroppsvisitation och husrannsakan i fordon

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

Granskningen, som inleddes med en inspektion i Linköping i juni, fortsätter den 26 och 27 oktober 2022 med en inspektion av lokalpolisområde Örebro.

Protokoll från JO:s inspektion av lokalpolisområde Linköping

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

Den 13 och 14 juni 2022 genomförde JO Per Lennerbrant en inspektion av lokalpolisområde Linköping. Det är den första av flera inspektioner som JO avser att göra inom ramen för en bredare granskning av polisens tillämpning av bestämmelser om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon.

Kravet från över 100 civilsamhällesorganisationer och fackföreningar: Europeisk lag måste sätta mänskliga rättigheter före ekonomisk vinst

Pressmeddelanden Jordens vänner

Bryssel, 6 september 2022. Stoppa exploatering, stoppa miljöförstöring, stoppa skadlig verksamhet hos europeiska företag. Dessa är kraven som ställs via kampanjen “Justice is Everybody´s Business” som idag släpps av över 100 civilsamhällesorganisationer och fackföreningar runt om i Europa och världen. De efterfrågar en stark due diligence-EU-lag som effektivt förebygger, samt håller företag ansvariga för miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Sex av tio ukrainare kvar i samma kommun

Pressmeddelanden Migrationsverket

Sedan den 1 juli har cirka 11 000 personer från Ukraina anvisats till en svensk kommun. Runt 60 procent av dem kan bo kvar i samma kommun som de tidigare vistats i och cirka 30 procent får flytta till en närliggande kommun.

Personlig assistans är mest kostnadseffektivt

Pressmeddelanden RBU

Personlig assistans är fortfarande den mest kostnadseffektiva insatsen för människor med funktionsnedsättning och därav för hela samhället. Det framgår av en rapport som RBU har beställt.

Försäkringskassan bryter mot lagen!

Pressmeddelanden RBU

I dagarna har RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar) lanserat en kampanj som kritiserar Försäkringskassans hantering vid ansökningar om statlig personlig assistans. RBU uppmanar Försäkringskassan att följa de lagar som finns för att värna om barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras rätt till statlig personlig assistans.

JO har undersökt hur socialtjänsten beaktar barnets bästa i ärenden om umgängesbegränsning

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

Enligt JO måste socialtjänsten bli bättre på att dokumentera de analyser som ligger till grund för bedömningen av barnets bästa. Om analyserna inte finns med som en del av beslutet är det svårt att veta om barnets bästa verkligen beaktats, uttalar JO.

Lyhörda häktesceller kan skapa problem

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

JO har granskat klagomål om lyhörda häktesceller och gör i två beslut idag uttalanden om konsekvenserna för intagna.

Kritik mot Kriminalvårdens hantering av covid-19-smitta i en anstalt

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

JO Katarina Påhlsson riktar i dag i ett beslut allvarlig kritik mot Kriminalvården eftersom intagna delat cell trots att en av dem var smittad av covid-19.