Försäkringskassan bryter mot lagen!

Pressmeddelanden RBU

I dagarna har RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar) lanserat en kampanj som kritiserar Försäkringskassans hantering vid ansökningar om statlig personlig assistans. RBU uppmanar Försäkringskassan att följa de lagar som finns för att värna om barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras rätt till statlig personlig assistans.

JO har undersökt hur socialtjänsten beaktar barnets bästa i ärenden om umgängesbegränsning

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

Enligt JO måste socialtjänsten bli bättre på att dokumentera de analyser som ligger till grund för bedömningen av barnets bästa. Om analyserna inte finns med som en del av beslutet är det svårt att veta om barnets bästa verkligen beaktats, uttalar JO.

Lyhörda häktesceller kan skapa problem

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

JO har granskat klagomål om lyhörda häktesceller och gör i två beslut idag uttalanden om konsekvenserna för intagna.

Kritik mot Kriminalvårdens hantering av covid-19-smitta i en anstalt

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

JO Katarina Påhlsson riktar i dag i ett beslut allvarlig kritik mot Kriminalvården eftersom intagna delat cell trots att en av dem var smittad av covid-19.

Nya regler för arbetstillstånd från den 1 juni

Pressmeddelanden Migrationsverket

Den 1 juni börjar nya regler för arbetskraftsinvandring att gälla. Till det nya hör att det införs krav på anställningsavtal och att arbetsgivare blir skyldiga att rapportera om anställningsvillkoren försämras. Syftet med förändringarna som införs nu är bland annat att motverka utnyttjande av arbetstagare samt att attrahera och behålla internationell kompetens.

JO kritiserar Pensionsmyndigheten

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

Pensionsmyndigheten får kritik för långsam handläggning av ärenden om bostadstillägg samt för bristande tillgänglighet och service.

Pensionsmyndigheten får kritik för bristfällig information

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

JO Per Lennerbrant kritiserar Pensionsmyndigheten för att det i två underrättelser saknades uppgifter, bl.a. en tydlig motivering av myndighetens ställningstagande och beslutsfattarens namn.

JO kritiserar Sveriges ambassad i Iran

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

JO Per Lennerbrant riktar kritik mot Sveriges ambassad i Teheran för att, med anledning av covid- 19-pandemin, ha kontrollerat kroppstemperaturen på personer som skulle besöka ambassaden.

IVO får kritik för bristfällig tillsyn

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

JO Thomas Norling riktar kritik mot Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att på flera sätt ha brustit i sin tillsyn av ett LSS-boende.

JO-kritik mot Statens lantbruksuniversitet för åtgärder mot en student i strid med repressalieförbudet

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

JO kritiserar Statens lantbruksuniversitet (SLU) för att ha vidtagit åtgärder mot en student i strid med repressalieförbudet.