Ted Gärdestadstipendiet åter i SAMI:s regi

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) tar åter över ansvaret för Ted Gärdestadstipendiet och ansökan öppnade i dagarna. Stipendiet delas ut nästa gång under våren 2018.

SAMI tecknar första utväxlingsavtalet i Afrika

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) har träffat ett avtal om utväxling av upphovsrättslig ersättning med det sydafrikanska systersällskapet SAMPRA – South African Music Rights Organisation. De första utbetalningarna till svenska rättighetshavare förväntas kunna ske under 2018.

Körsång lindrar magsmärtor

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

Jazzens väg från dansmusik till finkultur

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

I dag är svenska jazzmusiker ofta firade och erkända – både internationellt och nationellt. De har hög status och jazzmusiken räknas till konstmusikfältet. Men så har det inte alltid varit. Musikvetaren Alf Arvidsson har undersökt hur jazzen blev en självständig aktör, och kan bland annat visa att en manligt, elitiskt inriktad konstnärsroll var en del professionaliseringen.