Konferens om #metoo och förändringsarbete inom kulturlivet i Västra Götaland

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Vad har hänt och gjorts i kulturlivet sedan #metoo? Västra Götalandsregionens kulturnämnd bjuder i samarbete med Nätverkstan in kulturverksamheter till en stor konferens den 13 maj på Världskulturmuseet i Göteborg. #Metoo – ett långsiktigt förändringsarbete utforskar hur vi kan skapa inkluderande kulturverksamheter fria från sexuella trakasserier.

Kontoret en framgångsfaktor i rekrytering och kulturbygge

Pressmeddelanden AMF Fastigheter

Kontoret betraktas som väldigt viktigt både bland företag och arbetstagare i åldern 30–60 år, trots att den hybrida arbetsmodellen blir alltmer vanlig. Faktum är att en betydande majoritet (86%) skulle överväga att tacka nej till ett arbete om kontoret inte levde upp till förväntningarna. Kontoret är därmed en framgångsfaktor både för att rekrytera och behålla talanger. Det visar en undersökning gjord av Reflect Affärsutveckling på uppdrag av Epicenter och AMF Fastigheter. 

Kroppsvård för mer än 100 miljoner

Pressmeddelanden PublicInsight

Kroppsvårdsföretag gör affärer för mer än 100 miljoner kronor varje år med offentlig sektor. Det visar en ny sammanställning från PublicInsight. Hälften av inköpen står regionerna för.

Fysioterapeuter behöver bättre förutsättningar för kompetensutveckling

Pressmeddelanden Fysioterapeuterna

Fysioterapeuternas enkät till medlemmarna om möjligheter för kompetensutveckling, visar att långt ifrån alla kan räkna med att få tillgång till fortbildning, specialistutbildning och ett livslångt lärande på betald arbetstid. Hela 44 procent svarar att de inte ens har en kompetensutvecklingsplan.

Distansarbete för en hållbar arbetsplats

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Med larmet från New Dehlis gator utanför fönstret sköter chefsjuksköterskan Charlotte Arnör sitt arbete på Sophiahemmet i Stockholm. Ett upplägg som blev en förutsättning för henne att stanna kvar på arbetsplatsen och en möjlighet för Sophiahemmet att behålla en kompetent medarbetare.

Nyanlända kvinnor skapar trivsel i Granängsringen

Pressmeddelanden Tyresö kommun

Nya lokalvårdare har övertagit städningen i Granängsringen i Tyresö. Projektet är en del av kommunens jämställdhetsarbete och har som syfte att skapa ökad trivsel och trygghet i området.

Offentlig sektor köper kontorsmöbler för 3,5 miljarder

Pressmeddelanden PublicInsight

Offentliga köpare har köpt in kontorsmöbler för 3,5 miljarder kronor under 2020. Hälften av inköpen står kommunerna för. Det visar en ny kartläggning som PublicInsight presenterar.

Arbetsterapeuter gjorde offentliga affärer för 1,5 miljarder

Pressmeddelanden PublicInsight

Arbetsterapeuter levererar tjänster till offentliga köpare för 1,5 miljarder kronor, där regionerna står för den i särklass största delen av inköpen - över 1,3 miljarder kronor.

Flera problem med regeringens rehabiliteringsreform

Pressmeddelanden Inspektionen för socialförsäkringen

År 2018 utökades och förstärktes arbetsgivares ansvar för sjukskrivna arbetstagares rehabilitering, efter ett förslag från regeringen. Men arbetsgivare följer inte de nya reglerna fullt ut. Det finns också brister i Försäkringskassans tillsyn av reglerna. Det visar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport.

Mötesplattformarna som syns mest

Pressmeddelanden NewsMachine AB

Även om vi befinner oss i slutet av coronapandemin så finns det ett antal nya fenomen som uppstod i dess spår och som av allt att döma kommer att vara med oss under en längre tid. Ett exempel på det är det digitala mötet, och denna vecka har NewsMachine undersökt genomslaget i media från 1 januari 2020 till i dag för de största plattformarna, Google Meet, Skype, Teams och Zoom, vilka utgör grunden för den nya möteskulturen.