Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Genom att träffa ett samverkansavtal kan lokala parter ta om hand både den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen i ett och samma avtal.

Skolkommissionens förslag är inget smörgåsbord

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson uppmanar regeringen att lyssna på landets skolledare och söka majoritet för helheten i Skolkommissionens förslag.

Sjukfrånvaro och långtidsfrånvaro ökar i staten

Pressmeddelanden Statskontoret

Trenden med ökad sjukfrånvaro i staten håller i sig för femte året i rad, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har också fortsatt ökat.

Elevers arbetsmiljö lika viktig som vuxnas

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

- Standarden på många av våra grundskolor är för låg, framförallt när det gäller luftkvaliteten. Det stora trycket på många skolor att ta emot ett ökat antal elever gör inte situationen bättre. Skolledarna behöver kanske i ökad utsträckning sätta hårt mot hårt och returnera sitt arbetsmiljöansvar om förutsättningar saknas att kunna följa arbetsmiljöregleringarna fullt ut, säger Matz Nilsson.

Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson glädjer sig åt de förbättringar av svenska elevers skolresultat som senaste Pisa-mätningen visar men varnar samtidigt för tecknen på att elevers socioekonomiska bakgrund visar sig på allt större betydelse.

Tilliten på arbetsplatsen är lägre i staten än i andra sektorer

Pressmeddelanden Statskontoret

De flesta medarbetare upplever att de kan lita på varandra på sin arbetsplats. Tilliten bland medarbetare i staten är dock något lägre än i andra sektorer, visar Statskontorets undersökning.

Många vill påverka Migrationsverkets arbete på ett otillåtet sätt

Pressmeddelanden Migrationsverket

Omkring 3 000 av Migrationsverkets anställda har deltagit i en enkät om utsatthet, och nästan hälften av dem uppger att de blivit utsatta för någon form av otillåtet försök att påverka deras arbete. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har gjort i samarbete med Migrationsverket.

Pressinbjudan: Höstens första stora skoldebatt - om förtroendet mellan skolledare och politiker i Göteborg och rektorernas dubbla uppdrag

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

​Har tilliten mellan Göteborgs politiker och stadens skolledare ökat? Finns det en samsyn mellan målet för Göteborgs skolor och skolledarnas uppdrag? Nu fortsätter debatten som startade för drygt ett år sedan om skolledarnas arbetsmiljö i Göteborg. Har förtroendet för stadens skolledare blivit bättre och vad kan en ny grundskoleorganisation betyda för resultaten i Göteborgs skolor?

Sjukfrånvaro i staten fortsätter öka, särskilt bland kvinnor

Pressmeddelanden Statskontoret

Trenden med ökad sjukfrånvaro i staten håller i sig och ökar, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Sjukfrånvaron ökar snabbare bland kvinnor än män. Skillnaden mellan män och kvinnors sjukfrånvaro är den största på fem år.

Sveriges Skolledarförbund om ökade kränkningar

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Det är mycket allvarligt att antalet kränkningar i skolan ökar. Men vi kan inte fortsätta med att bara diskutera vems fel det är. Nu måste vi samlas – skolledare, lärare, elever och föräldrar – för att tillsammans aktivt arbeta fram regler och normer för en trygg skola. Så kommenterar Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson den senaste tidens larmrapporter.