Nu är det dags! Nu kan du anmäla dig till Nordiska Skolledarkongressen 15-16 mars 2016!

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

​Från och med den 26 oktober öppnar anmälningssidan till Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg den 15-16/3 2016. På Nordiska Skolledarkongressen inleder också Sveriges Skolledarförbund sitt 50-årsjubileum. Och på kongressen delar förbundet ut för första gången sitt stora Skolledarpris – Sveriges största pris till en verksam skolledare.

En trygg och säker skola för alla

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Att det förfärliga dådet på skolan i Trollhättan visar sig ha rasistiska motiv visar på vikten av att vi alla står upp för alla människors lika värde. Skolan ska vara en trygg och säker plats för alla elever. I en tid med ökad oro i omvärlden behöver vi fundera på hur vi bäst kombinerar skolans öppenhet mot omvärlden med en trygg och säker skola för elever och personal.

En svart dag i Skolsverige

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Skolan ska vara en trygg och säker plats för såväl elever som personal. Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund den tragiska händelsen på skolan Kronan i Trollhättan.

Bra med satsning på specialpedagogik

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

- Jag delar Miljöpartiets uppfattning att grundläggande specialpedagogik är ett viktigt kompetensområde för de allra flesta lärare. Sveriges Skolledarförbund ser positivt på den föreslagna reformen oc

Inget lagförbud mot mobiler

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Regeringen bör använda sin lagstiftande makt till att säkerställa en likvärdig finansiering av utbildningen för alla landets barn och ungdomar istället. Ett förbud mot mobiler i klassrummen vore såväl teknikfientligt som en kraftig intervention i professionens handlingsutrymme, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund.

Nationellt handlingsprogram för skolans ledarskap

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Regeringens särskilde utredare Olof Johansson presenterade idag sina slutsatser och förslag avseende rektorernas arbetssituation och deras möjligheter att aktivt styra och leda verksamheten på landets