Bra med satsning på specialpedagogik

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

- Jag delar Miljöpartiets uppfattning att grundläggande specialpedagogik är ett viktigt kompetensområde för de allra flesta lärare. Sveriges Skolledarförbund ser positivt på den föreslagna reformen oc

Bidragen till elevhälsan räcker och blir över

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

​Elevhälsan motsvarar inte elevernas behov – det är resultatet av Skolinspektionens granskning av 25 skolors arbete med elevhälsa. Men pengar saknas inte. 2014 blev det 60 milj kr över av ett särskilt statsbidrag till elevhälsan. Det fanns drygt 260 milj till personalförstärkningar till elevhälsan förra året. Men Skolverket kunde bara dela ut cirka 200 miljoner, skriver tidningen Skolledaren.