Gotlandsrektor tjänar minst i Sverige

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

En skolledare på Gotland tjänar i genomsnitt 46 800 kronor i månaden. Det är den lägsta medellönen för skolledare i landet. Men går flytten till Stockholm kan årslönen öka med drygt 140 000 kronor. Det visar Sveriges Skolledarförbunds lönestatistik som presenteras idag.

Skolledarnas löner ökade 4,1 procent men ordföranden långt ifrån nöjd

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

En skolledare i Sverige tjänar 52 800 kronor i månaden. Det är 4,1 procent mer än 2018. Men skillnaderna är stora i landet. Flyttar en skolledare från Gotland till Stockholm kan årslönen öka med drygt 140 000 kronor. Idag presenterar Sveriges Skolledarförbund sin unika lönestatistik för 2019. Den baseras på lönesvar från 78 procent av förbundets yrkesverksamma medlemmar.

Professionsprogram viktig reform för skolledarna

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

- Förslaget om ett nationellt ramverk för att säkra skolledares och lärares kompetensutveckling och yrkesskicklighet är till stora delar mycket bra. Sveriges Skolledarförbund har drivit dessa frågor länge och jag är mycket glad över det gehör vi har fått. Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, förslaget från regeringens utredare Björn Åstrand.

Bra löneökning men ansvarsavståndet krymper

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Lönerna för skolledare ökade med 5,4 procent i genomsnitt 2017. Högst löner har skolledarna i Stockholm, i genomsnitt 57 400. I botten ligger Västerbotten, 47 200 kronor. Bäst löneutveckling har skolledarna i Blekinge haft, med 6,8 procent. Lägst ökning fick kollegerna på Gotland, med 3,8 procent. Många av förstelärarna har löner som överstiger lönerna för biträdande rektorer.

Styrkebesked från skolan

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, kommenterar de senaste positiva signalerna om svenska elevers förbättrade läsförmåga. Skolan har hittat tillbaka till kunskapsfokus och arbetssätt som stärker baskunskaperna. Ett styrkebesked, säger han.

Nu inleder Sveriges Skolledarförbund valrörelsen 2018

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Sveriges skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson presenterar idag skolledarnas viktigaste framtidsfrågor för bra arbetsmiljö och höga elevresultat. Skolledarnas framtidsfrågor har tagits fram genom en medlemsenkät till förbundets yrkesverksamma skolledare. Förbättringsförslagen syftar ytterst till att förbättra förutsättningarna att ge alla barn och elever en bra utbildning.

Skolkommissionens förslag är inget smörgåsbord

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson uppmanar regeringen att lyssna på landets skolledare och söka majoritet för helheten i Skolkommissionens förslag.

Matz Nilsson berättar om Skolkommissionens arbete

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

I den här filmen svarar Matz Nilsson på frågan om vad han är mest nöjd med i Skolkommissionens slutrapport och vilken betydelse den kommer att få för skolledarna. Han berättar också om hur förbundet h

Skolkommissionens förslag stärker svensk skola

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Som skolledare är jag mycket nöjd med Skolkommissionens slutrapport. Jag ser med tillfredsställelse på att förslagen tydligt lyfter fram skolledarnas roll och betydelse för ett starkt och framgångsrikt skolsystem. Ett ökat statligt ansvar för att alla skolor ska vara bra skolor och stärkta insatser för en trygg lärmiljö är insatser som gynnar alla, säger Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

Sök en politisk överenskommelse om skolan

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Det svenska utbildningssystemet är för svagt för att den marknadslösning som nu finns ska kunna fungera. Resultatet blir ökande resultatskillnader mellan skolor vilket hotar likvärdigheten och kvaliteten. Det konstaterar Andreas Schleicher, OECD. Matz Nilsson påminner om att Skolkommissionen har just de identifierade systembristerna i fokus för sina förslag.