Johan Fyrberg vald till ordförande för Studieförbunden

Pressmeddelanden Studieförbunden

På ett extra årsmöte idag den 13 maj 2022 valdes Studieförbundet Vuxenskolans förbundschef Johan Fyrberg till ordförande för Studieförbunden i samverkan. ABF:s förbundssekreterare Annika Dahl valdes till vice ordförande.

Astma och Allergiförbundet välkomnar Socialutskottets tillkännagivande om en satsning på allergivården

Pressmeddelanden Astma- och Allergiförbundet

– Det känns bra att vi nu också har riksdagen bakom oss i vårt fortsatta arbete för en bättre och mer jämlik allergivård, säger förbundsordförande Maritha Sedvallson.

Ryska nazistkampanjen gentemot Sverige - Stor eller mindre psy-kampanj?

Pressmeddelanden NewsMachine AB

Att Sverige och Finland troligen står i begrepp att ansöka om Nato-medlemskap ingick förmodligen inte i Kremls plan. Under de senaste dygnen har vi sett rapporter från Moskva om en pågående kampanj mot Sverige som utmålar kända svenskar, Astrid Lindgren, Ingmar Bergman och Ingvar Kamprad, som nazister (vad annars?). Planscher med det budskapet stod att finna på busshållplatser utanför Sveriges ambassad.

Studieförbunden: Efterlängtat beslut om internmomsen

Pressmeddelanden Studieförbunden

- I dag har Riksdagen äntligen beslutat att Regeringen ska snabbutreda internmomsen. Studieförbunden har tillsammans med flera andra civilsamhällesorganisationer drivit att internmomsen ska avskaffas under många år. Internmomsen är en godtycklig och orättvis skatt som leder till att verksamhet ställs in och försvåras i den ideella sektorn. Trots det har inget hänt förrän nu.

Studieförbunden: Inga nya pengar till Svenska från dag ett i vårbudgeten

Pressmeddelanden Studieförbunden

Regeringen har idag presenterat Vårpropositionen för 2022. I den finns inga förslag vad gäller studieförbunden eller folkbildningen i övrigt. Inga förändringar eller nya pengar föreslås vad gäller Svenska från dag ett till asylsökande och flyktingar.

Var god dröj! 500 000 företagare får fortsätta vänta på en politik som bidrar till Sveriges välfärd.

Pressmeddelanden Företagarna

En djupare analys av regeringens budget visar att den saknar svar på den helt grundläggande frågan om hur Sverige ska få fler i arbete.

Johan Fyrberg ny ordförande för Studieförbunden

Pressmeddelanden Studieförbunden

Idag tillträder Johan Fyrberg som tillförordnad ordförande för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan. Johan Fyrberg är förbundschef för Studieförbundet Vuxenskolan och efterträder Ann-Katrin Persson, Sensus. Val av ordinarie ordförande sker vid årsmötet i maj.

Solidaritet med Ukrainas folk

Pressmeddelanden Studieförbunden

Studieförbunden känner stark solidaritet med det ukrainska folket med anledning av Rysslands invasion.

Opinionsinstituten som syns mest i medierna

Pressmeddelanden NewsMachine AB

Valår innebär att opinionsinstituten kommer att hamna i fokus i sina försök att fånga upp var opinionsvindarna blåser. NewsMachine har denna vecka undersökt hur Kantar Sifo, Ipsos, Demoskop, Novus och Yougov står sig i medierapporteringen från 1 januari 2021 fram till i dag.

Studieförbunden antar demokratiförklaring

Pressmeddelanden Studieförbunden

Styrelsen för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan har beslutat att anta en demokratiförklaring.