Patientnämnderna: För lång väntan på BUP-insatser

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Barn som är i behov av psykiatrisk specialistvård upplever långa väntetider till nybesök, utredning och behandling. Det visar den analys patientnämnderna i Västra Götalandsregionen, VGR, gjort av inkomna klagomål på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, 2021.

Jämlik techindustri ska förbättra världen och kvinnors hälsa

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Regionutvecklingsnämnden medfinansierar 650 000 kronor till projektet Women in Tech – Venture Studio. Det drivs av Women in Tech (WIT) – Gothenburg, en ideell förening som arbetar för att skapa en jämlik tech-bransch. Syftet är att utveckla ett startup-program med fokus på tidiga bolag inom teknisk innovation som ökar kvinnors hälsa och välmående - det som idag kallas Femtech.

92 000 inbjuds att delta i nationell folkhälsoenkät

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

I dagarna skickas en inbjudan ut till 92 000 invånare i Västra Götaland om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor.

VGR: Bokslutskommuniké 2021

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Ett positivt resultat för 2021 där pandemin fortsatt prägla verksamhet och ekonomi. 2021 har påverkats av händelser som varit svåra att förutse och som inte var kända vid årets början.

Ny upphandling av specialistsjukvård i Fyrbodal

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Den upphandling av specialistsjukvård vid närsjukhusen i Bäckefors, Strömstad och Lysekil som norra hälso- och sjukvårdsnämnden tidigare beslutat om resulterade inte i något anbud. Nämnden har därför beslutat att avbryta denna upphandlingsprocess för att istället genomföra en ny upphandling av den aktuella vården.

Klagomålen till patientnämnderna ökar

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Antalet klagomål till patientnämnderna ökade med 16 procent under 2021 jämfört med 2020. Brister i information och delaktighet samt brister på genomförd undersökning eller de bedömningar som vården gjorde är klagomålsärenden som ökar. En fjärdedel av klagomålen är från personer äldre än 70 år.

Vårdcentraler i Åmål och Brålanda/Vänersborg får förstärkt uppdrag kring ungas psykiska hälsa

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar avtal om förstärkt uppdrag kring ungas psykiska hälsa för ytterligare två vårdcentraler: Medpro Clinic Brålanda-Torpa Vårdcentral och Medpro Clinic Åmål vårdcentral.

Fler vårdcentraler i avtal om extra insatser för ungas psykiska hälsa

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Sedan årsskiftet är förstärkningen av insatser för ungas psykiska hälsa permanentat som ett tilläggsuppdrag för regionens vårdcentraler. Redan nu har hälso- och sjukvårdsnämnderna tecknat avtal om uppdraget med 17 vårdcentraler i hela regionen, och fler väntas tillkomma redan under våren.

Lägesrapport VGR: Högsta antalet bekräftade fall i Västra Götaland en enskild vecka

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Under vecka 3 var antalet nya bekräftade fall 44 791 av covid-19 i Västra Götaland. Det är det högsta antalet bekräftade fall en enskild vecka sedan pandemins start. Samtidigt nådde antalet PCR-prover nya rekordnivåer. Det togs 130 554 PCR-prover under vecka 3.

Lägesrapport VGR: Provtagningsrekord under vecka 2 – svarstiderna blir långa

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Antalet PCR-tester var under vecka 2 det högsta antalet någonsin hittills under pandemin – förra veckan togs hela 107 945 PCR-tester i Västra Götalandsregionen. Under vecka 2 var antalet nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland 22 486.