Framtidsdjur

Bilder VGR Kulturutveckling

Några av utställningens broderade framtidsdjur.