Varmare, sötare, surare – Östersjön i ett förändrat klimat

Pressmeddelanden SMHI

Klimatförändringen påverkar Östersjön ovanligt mycket: havsmiljön förändras och havsnivån stiger. Idag är Östersjön hårt belastad av övergödning, sjöfart och befolkningen runt havet. Hur agerar samhället med forskning, miljöövervakning, myndighetsansvar och anpassning för att rädda Östersjön? Den 5 juli arrangerar SMHI seminarium i Almedalen.

Smarta lösningar för skyfall och värmeböljor – seminarium i Almedalen

Pressmeddelanden SMHI

Extrema vädertillfällen som skyfall och värmeböljor kan bli allt vanligare. Det ställer krav på samhällsplanering och vård och omsorg att hitta smarta lösningar för att undvika stora skador och höga kostnader. Under 

SMHI förmedlar pengar till svensk klimatanpassning

Pressmeddelanden SMHI

Det finns ett stort intresse för att arbeta med klimatanpassning - många sökte pengar i SMHIs utlysning tidigare i våras. Elva myndigheter tilldelas nu medel för att arbeta med handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassning.

Ny webbtjänst från SMHI visar vad två graders global uppvärmning betyder i Sverige

Pressmeddelanden SMHI

Varmare sommar och vinter

SMHI i Almedalen för ökad kunskap om klimatförändringar

Pressmeddelanden SMHI

Klimatet förändras och den globala uppvärmningen är ett faktum. SMHI medverkar under årets Almedalsvecka för att öka kunskapen om klimatförändringarna och belysa frågor kring stigande havsnivåer och klimatanpassning.

Klimatförändring i Sverige och världen i ny svensk rapport

Pressmeddelanden SMHI

Högre temperaturer, mer nederbörd och kortare vintersäsong. Det svenska klimatet har redan förändrats, och förändringen fortsätter samtidigt som den globala medeltemperaturen ökar. I en ny rapport från SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten redovisas kunskap om klimatförändringar, konsekvenser och åtgärder.

FNs klimatpanel: Utsläppstrend måste vändas

Pressmeddelanden SMHI

Lars J. Nilsson

Klimatförändring – så kan det se ut i Europa om 30 år

Pressmeddelanden SMHI

I början av 2040-talet kan den globala medeltemperaturen ha ökat två grader jämfört med förindustriell nivå. Ett forskningsprojekt som undersöker effekter av en tvågradig temperaturökning presenterar en framtidsbild av den klimatförändring Europa står inför.

Hur påverkas klimatet av framtida förändringar i Arktis havsis och snötäcke?

Pressmeddelanden SMHI

Det är en central fråga i ett nystartat forskningsprojekt som ska undersöka klimatförändring i Arktis de kommande 30 åren. Studien ska visa hur minskade mängder havsis och snö i Arktis samspelar med förändringar i klimatet.